in , ,

Faizsiz Konut Kredisinden Kimler Faydalanabilir ?

Kullanılan kredi borcu nasıl tahsil edilir ? Hak sahipliği belgesi almak için nasıl başvuru yapılır ?

Sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisi imkanı tanınıyor. Bunun için bazı şartlar aranıyor. Vazife veya harp malullüğü aylığı alırken, faizsiz krediden faydalanmadan yaşamını yitirenlerin dul ve yetimleri, bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden faydalanabiliyor.

Bunların dışında 15 Temmuz gazileri de faizsiz konut kredisinden yararlanabiliyor. Belirtilen kişiler, faizsiz kredi imkanından faydalanamadan ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta yoksa ya da evlenmişse kredi kullanacak çocuklarından en az birinin yetim aylığı almakta olması koşuluyla aylık bağlanma şartlarına bakılmaksızın olan çocukları da bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden faydalanabilir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR ?

 • Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken faizsiz kredinden yararlanmadan yaşamını yitirenlerin dul ve yetimlerinin,
 • Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
 • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp ya da vazife malulü olmaları nedeniyle kendilerine aylık bağlananların,
 • Yukarıdaki kanunlar kapsadığı nedenlerle yaşamını yitirenlerin dul ve yetimlerinin,
  İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
 • 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

KREDİDEN FAYDALANACAK HAK SAHİPLERİ ARASINDA ÖNCELİK SIRALAMASI

 • Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde ilk sırada;
 • Faizsiz krediden yararlanmadan ölümü halinde, dul eşine,
 • Malulün kendisine,
 • Eşi hayatta yoksa veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması şartıyla aylık bağlanma şartlarına bakılmadan isteği olan çocuklarına müştereken,
 • Bu kişiler bulunmadığı takdirde de ilk önce anaya olmak suretiyle anne veya babasına, ev sahibi yapmak için bir ev ile sınırlı olmak şartıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi veriliyor.

Kredi bir kez kullanıldıktan sonra, diğer hak sahiplerine tekrar kredi verilemeyeceğinden yeni bir hak sahipliği belgesi düzenlenmemekte ve talepleri kabul edilmemektedir.

HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Vazife veya harp malullerinin kendileri, vefatları durumunda da ilk başta sıralamasına göre kredi kullanabilecek olan kişilerin görev alanına göre Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığına veya SGK İl Müdürlüklerine dilekçeyle başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için, e-Devlet üzerinden de “Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu” bölümüne giriş yaparak, hak sahipliği belge başvurusunda bulunulabilir.

Faydalanma hakkı olanların SGK’ye kredilerden faydalanmak üzere başvurması durumunda, taleplerine göre “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” ve “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmektedir. Yönetmeliğe göre hak sahipliği belgesi haricinde gereken başvuru belgeleri banka tarafından inceleniyor.

KULLANILAN KREDİ BORCU NASIL TAHSİL EDİLİR ?

Kredinin hak sahibi tarafından geri ödenmesi SGK tarafından, hak sahibinin birçok tazminatlar dahil olarak aldığı aylığının 1/4’ü oranında kesilerek yapılmaktadır.

Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde de geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye temel olarak tahsil edilen aylığının 1/4’ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.

Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının sürmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları halinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının 1/4’ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.

KREDİ BORCU BİTMEDEN AYLIĞI KESİLENLERİN VEYA AYLIK ALMAYAN HAK SAHİPLERİNİN BORÇLARI NASIL TAHSİL EDİLİR ?

SGK, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankanın Genel Müdürlüğüne bildirmektedir.

Kamu kurumunda çalışan malullerin çalıştığı kurum ile her ne suretle olursa olsun ilişkisinin kesilmesi halinde ilgili kamu kurumu tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yazılı bildirim yapılmaktadır.

Aynı şekilde kurumdan aylık almayan ve halen kamu kurum/kuruluşu statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son aylığının 1/4’ünün % 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın 20. günü akşamına kadar bankaya, borç bitinceye kadar krediyi kullananlar tarafından yatırılmaktadır.

Kredi kullanan hak sahibinin ölümü halinde, hak sahibi olan ve aylık almayı sürdürenler varsa aylıklarının 1/4’ü oranında kurum tarafından kesinti yapılmaktadır.

Aylığa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının aylığının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı aylık alan çocuklardan 1/4 oranında kesilmeye devam etmektedir. Aylığı kesilenlerin taksitleri de son ödenen aylık taksit miktarının % 25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve bu taksit tutarı kredi borcu tamamlanıncaya kadar kendileri tarafından bankaya yatırılmaktadır.

Aylık almayan ancak hak sahibi olan çocukların vefatı halinde kredi taksitlerinin ödemesi, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının 1/4 oranında kurumca kesinti yapılır. Aylık almakta olan hak sahibinin bulunmaması halinde ise son ödenen taksit tutarının % 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek ve varisleri tarafından bu taksit tutarı kredi borcu tahsil edilinceye kadar ödenmektedir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ DIŞINDA BU KİŞİLERE KONUT EDİNMEDE SAĞLANAN KOLAYLIK VAR MI ?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca ev satış kampanyaları düzenlenmekte olup kapsama giren ve öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir ev ile sınırlı olmak şartıyla TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan; yüzde 10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı getirildi.

Hak sahipleri gerek faizsiz ev kredisi kullanma hakkını gerekse kampanya hak sahipliği belgesi kullanma hakkını bir defaya mahsus olmak kaydıyla aynı anda veya farklı zamanlarda kullanabilir.

Faydalanma hakkı olanların SKG kredilerden faydalanmak üzere başvurması halinde, isteklerine göre “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” ve “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmektedir. Yönetmeliğe göre hak sahipliği belgesi haricinde gereken başvuru belgeleri banka tarafından inceleniyor.

Ne düşünüyorsunuz?

120 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Konut Kredi Faizlerinde 18 Baz Puan Artış

Halkbank Konut Satış İlanlarını Güncelledi