in ,

Miras Kalan Mallara Ne Kadar Vergi Ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı konuyla ile ilgili kapsamlı bir rehber hazırladı. Rehberde vergiye tabi her şey sıralandı.

Miras Kalan Mallara Ne Kadar Vergi Ödenir voorgo.com

Buna göre aile yadigarı olan eşyalar (tablo, madalya, kılıç vs)  vergiden muaf tutuluyor.

Kişilerin vefatıyla beraber mirasçılarına kalan taşınır ve taşınmaz mallar vergiye konu olmakla birlikte yurt içi ve yurt dışında bulunan mallar ile hayattayken yapılan bağışlar da vergiye konu ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mirasçıların vergilendirilmesine açıklık getirdi. Hazırlanan rehbere göre, bir kişinin ölümü, kayıp kişinin ölümüne karar verilmesi (gaiplik) veya bir şahsa hayatta iken yapılan bağışlamalar, vergiye konu ediliyor. Mirasçıya düşen miras payından istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın vergi oranı yüzde 1 ile 10 arasındaki tarifeye göre hesaplanıyor.

VERGİ NASIL HESAPLANIR?

Dolar ve euro gibi döviz türünden miras kalan varis, resmi rayiç üzerinden beyanda bulunmalı. Borsa rayici yoksa tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek kura göre beyan ediliyor. Veraset ve İntikal Vergisi, tahakkukundan itibaren üç senede ve her sene Mayıs ve Kasımda olmak suretiyle toplam altı eşit taksitle ödeniyor.

Örnek olarak ölümün 1 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olduğunu kabul edelim. Mükellef Nisanda beyanda bulunmuşsa, ödemeleri Mayıs ve Kasımda oluyor. Mayısta beyanda bulunulması durumununda taksitler Kasım da başlıyor. Veraset ve intikal vergisi kapsamında miras bırakılan ev eşyası, şahsi ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalardan da vergi alınmıyor.

Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ve emekli ikramiyeleri, dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri, hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine yapılan toplu ödemeler de hak sahiplerine intikali durumunda veraset vergisinden muaf tutuluyor. Yüzgörümlüğü gibi hediyeler, Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflara kuruluşu için verilen veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar istisna kapsamında.

2020 için,verasetle intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak suretiyle çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarından istisna edilen tutar, miras payının 306 bin lirası, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise istisna edilen tutar, kendisine isabet eden miras payının 613 bin lirasıdır.Kendisine 350 bin lira intikal eden her çocuk, 43 bin liranın yüzde 1’i kadar, 434 lira miras vergisi ödemekle yükümlü tutuluyor.Her bir mirasçı çocuk, 3 senede her sene Mayıs ve Kasımda olmak suretiyle altı eşit taksitte 72 lira vergi ödüyor.

Ne düşünüyorsunuz?

130 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Haziran 2020 İnşaat Maliyet Endeksi Verileri voorgo.com

Haziran 2020 İnşaat Maliyet Endeksi Verileri

Arsanın İmar Durumunu Nasıl Öğrenirim voorgo.com

Arsanın İmar Durumunu Nasıl Öğrenirim ?