in

Firmalara İhale Yasağı Getirildi

Türkiye genelinde iş yapan birçok yapı denetim, müteahhitlik firmaları ile ilgili ihale yasağı !

Bakanlık, onlarca firmaya ihale yasağı uyguladı.

Bazı bakanlıkların ihalesine katılarak iş alan ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen İstanbul ve birçok ilde faaliyet gösteren şirketlere ihale yasağı getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Emlak, birçok firmaya ihale yasağı koyduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde iş yapan birçok yapı denetim, müteahhitlik firmaları ile ilgili ihale yasağı getirildi. Pek çok bakanlık, ihalelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ihale yasağı getirdi. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar doğrultusunda ihalelere katılma yasağı getirilen şirketler şu şekilde. İstanbul İli, Kartal İlçesi, 126 pafta, 2559 ada, 117 parsel üzerindeki 837899 YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen AÇK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Erdal KAYIKÇI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31540, Oda Sicil No: 88945) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 29.09.2020 tarihli ve E.2020/503-K.2020/1402 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.12.2019 tarihli ve 30965 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Erdal KAYIKÇI ile ilgili tesis edilmiş olan idarî prosedürün, kuruluş ortaklığına dair kısmı 08.12.2020 tarihli ve 261777 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur. 10572/1/1-1

Adana İli, Seyhan İlçesi, 1456 ada, 1034 parsel üzerindeki 1201829 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 69337 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 2307 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Gökhan KILIÇ ‘ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81711) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 12.11.2020 tarihli ve E.2019/1465-K.2020/1545 sayılı kararı ile “dava konusu prosedürün iptaline” hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî prosedürün, Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında kısmı ve kuruluş ortağı olan Gökhan KILIÇ ile ilgili kuruluş ortaklığı kaydına dair kısmı 08.12.2020 tarihli ve 261781 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Ne düşünüyorsunuz?

146 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Sağlık Bakanlığı Tarafından COVID-19 Takip Merkezleri Açılıyor !

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği İçin Danıştaya İptal Davası Açıldı