in

MASAK Bazı Meslek Gruplarına Yönelik Uyarılarda Bulundu

Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerinin ihlallerinde iki kat artırımlı para cezası uygulanıyor.

Emlakçı, döviz büroları, kuyumcu ve galericilere getirilen yükümlülükler ve tehlikelerle ilgili broşürler hazırlandı.

MASAK ( Mali Suçları Araştırma Kurulu ), suç gelirlerinin aklanması, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için bazı meslek gruplarına yönelik uyarılarda bulundu.

Kurul, emlakçı, galerici, döviz büroları ve kuyumculara getirilen tehlikeler ve yükümlülüklere yönelik broşürler hazırladı.

Broşürlerde, “Ticaret amacıyla taşınmaz alım ve satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler”, “Kıymetli maden, taş ya da mücevher alım ve satımı yapanlar”, “İş makineleri dahil birçok deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım ve satımıyla uğraşanlar” ile Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseselerin (döviz büroları) sorumluluk ve yükümlülükleri hatırlatılarak, şüpheli müşteri profili davranışlarıyla suç işleme yöntemlerine dair örnekler verildi.

Söz konusu meslek mensuplarının, işlem yapan müşterileri ile nam ya da hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini belirleme yükümlülüğü bulunuyor. Bunun için daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusu ile ilgili şüphe duyulduğunda, tutar gözetmeksizin kimliğe dair bilgilerin alınması ve bunların doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle müşterilerin ve müşterileri adına ya da hesabına hareket edenlerin kimliğinin belirlenmesi gerekiyor. Kimlik belirlenmesinin, iş ilişkisi tesisinden ya da işlem yapılmadan önce tamamlanması önem taşıyor.

Söz konusu meslek mensuplarının şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında işlem ile ilgili bilgi ve bulguları Şüpheli İşlem Bildirim Formu (ŞİB formu) doldurarak MASAK Başkanlığına bildirmeleri gerekiyor. Şüpheli işlemlerin herhangi bir parasal sınırı bulunmuyor, teşebbüs aşamasında kalan işlemler dahi MASAK’a bildirilebiliyor.

Müşterinin ısrarına, yetersiz bilgilerine ve belge vermemesine dikkat !

Örneğin, müşterinin, ibraz etmesi gerekli belgelerin yetersiz bilgiler içermesi, bilgileri vermede isteksiz davranması ya da verdiği bilgilerin birbiriyle çelişkili olması durumlarında öncelikli görev meslek erbabına düşüyor. Karşısındaki kişinin, iş ve mesleği her durumundan anlaşılabilmesine karşın sinir veya acelecilik gibi farklı davranışlar sergileyen bir müşteri olması halinde şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasına gerek olmayabiliyor ancak meslek erbabının deneyim ve tecrübesi ile müşterinin hal, tutum ve davranışları bir araya geldiği zaman yanlış bilgiler ihtiva eden belgelerde ısrar edilmesi, belgelerin verilmemesi gibi davranış, belge ve beyanları şüpheli işleme konu edilebiliyor.

Özellikle henüz yeni bir iş ilişkisine girilecek müşterinin kaçamak ve yanlış yanıtlar vermesi, fiziksel şekilde davranışlarının da bunu desteklemesi gibi doneler bir arada ele alındığında mutlaka şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasının yararlı olacağı ifade ediliyor.

Bunun yanında müşterinin, iş ya da aile ilişkisi gibi uygun bir nedene dayanmaksızın üçüncü kişiler adına gayrimenkul, taşıt satın alması hali çoğu durumda tek başına şüpheli olarak görülmesi gereken bir durum olarak değerlendiriliyor.

Kara para, yüksek fiyatlı gayrimenkul ve turistik tesisle aklanmaya çalışılıyor.

Gayrimenkul ve taşıt alım-satımı, bilhassa nakit bazlı yapılan işlemler yoluyla kara para aklama konusu ile ilgili geleneksel yöntemler olarak kabul ediliyor.

Normal hayat düzeninin dışında değerlendirilebilecek alış ve satışlar ya da gayet normal görülebilecek alış satışlar yoluyla suç geliri bu sektörler üzerinden piyasaya girebiliyor. Söz konusu paraların finans sektörüne girişinde daha komplike metotlar kullanılabilmesine karşın, taşınmaz sektörüne girişi daha kolay yollarla oluyor.

Örneğin kaynağı yasal olmayan para, gayrimeşru kaynağının gizlenmesi amacıyla turistik tesislerin satın alınmasında kullanılarak bu yolla yasal gelir elde edilebiliyor. Suç geliri sahibi, satın aldığı gayrimenkulün alış fiyatını düşük gösterip daha sonra gerçek fiyatından satarak gelirinin gayrimeşru kaynağını gizleyebiliyor.

Meslek mensuplarına, kimlik belirlenmesi ve şüpheli prosedür bildirimi yükümlülüğü ihlallerinin tespit edilmesi durumunda, MASAK tarafından işlem başına 18 Bin 429 Lira idari para cezası veriliyor.

Küçük banknotlar büyük suçları aklamak için kullanılıyor.

Döviz bürolarında dikkati çekecek miktarlarda döviz alım-satımı, dövizin diğer para birimlerine çevrilmesi işlemleri de şüpheli işlem bildirimini gerektirebiliyor.

Yetkili bir müesseseden şüpheli işlemler için kısa bir zaman dilimi içinde, kimlik belirleme zorunluluğu gereken limitin oldukça altındaki tutarlarda döviz alım-satım prosedürlerine dair isteklerin tekrarlanması önemli bir şüpheli işlem tipi olarak değerlendiriliyor.

Küçük banknotlar halinde ve sayılamayacak miktarda paranın, büyük banknotlarla değiştirilmesinden de kuşku duyulması gerekiyor.

Söz konusu meslek mensuplarının şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerinin ihlallerinde, diğerlerinden farklı olarak iki kat artırımlı 36 Bin 858 Lira para cezası uygulanıyor.

Ne düşünüyorsunuz?

182 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yüksek Limitlerde Konut Kredisi Kullanmak için Ne Kadar Geliriniz Olmalı ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Takipte !