in

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği İçin Danıştaya İptal Davası Açıldı

6.maddenin 5.bendinde bulunan karara itiraz…

Kamuoyunda emlakçı denilince bu sektörde bulunan bazı bilgisiz, yetkisiz ve art niyetli kişilerin gayrimenkul yatırımcılarına vermiş oldukları zararlar ve bu zararların oluşturduğu mağduriyetler sonucunda emlak danışmanlığı mesleğine ve bu mesleği yapanlara negatif gözle bakılmaktaydı.

Gayrimenkul yatırımcıları ile ev alımı yapanlar tarafından emlak ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti alınmasında yaşanan bazı mağduriyetlerden kaynaklı çekimser kalındığı, CİMER ile Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne gelen yoğun şikayetler doğrultusunda oluşan gereksinimler ve zorunlu düzenlemeler ile Taşınmaz Ticareti yönetmeliği ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelik hazırlanırken ülke genelinde bulunan tüm dernek, federasyon ve ticaret odaları, emlak franchise firmalarının yöneticileri ve emlak-gayrimenkul komite başkanlıklarının katılımı sağlandı.

5 Haziran 2018 tarihinde Taşınmaz Ticareti yönetmeliğinin yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle basında ve kamuoyunda yapılan açıklamalar ve bilgilendirmeler ile ulusal ölçekte bulunan basın haberleri doğrultusunda meslekte yeni bir dönemin başladığının sinyali de verilmiş oldu.

Artık her önüne gelen kişi ve firmaların bu işi yapamayacağı ve bu meslekte profesyonelleşmenin önem arz ettiği anlaşıldı. En az ortaöğretim mezunu olma şartı, en az 30 m2 ofis şartı ve yetki belgesi uygulaması getirilmiş, bu meslekte ve gayrimenkul sektöründe önemli yenilikler ve değişikler oluşmuştu. Bu süreçte en önemli değişiklik, yetki belgesi için aranan şartlarda getirilen maddeler oldu.

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,
b) Meslek odasına kayıtlı olunması,
c) Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç) Ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa dahi 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan kaynaklı ya da affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile rüşvet, casusluk, zimmet, sahtecilik, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ya da haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime dair usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir, maddeleri bulunuyordu.

Burada önemli maddelerden biri 6.maddenin 5.bendinde bulunan ticari hayatında kötü bir geçmişe sahip olan ve dolayısıyla adli ve arşiv sicil kaydı ile sabıka kaydı bulunanların bu sektörde asla yer alamayacağı ve yetki belgesi verilemeyeceği yönünde açıklamayla hatta yetki belgesi verilmiş olsa dahi iptal edileceği yönünde yapılan en önemli düzenlemeydi.

Bu madde bilhassa sektör açısından önemli bir madde olarak görülmekle beraber, kötü ve art niyetli kişileri bu sektörden uzaklaştırmak ve mesleğin geleceğine katkı sağlamak, yatırımcıların ve tüketicilerin mağduriyet yaşamalarına mani olmak, bu husustaki şikayetleri en aza indirgemekti.

Hatta bu hususta Türkiye’de bazı oda ve dernek başkanlarının yetki belgeleri ticari yaşamlarında geçmişte işlemiş oldukları suçlardan kaynaklı yapılan yoğun şikayetler sonucu iptal edilerek sektörde büyük ses getirdi. Keza kamuoyunda herkes sektöre daha güvenilir gözle bakmaya başladı ve gayrimenkul alım ve satım süreçlerinde emlak ofislerinden danışmanlık hizmeti alan yatırımcı ve tüketicilerde de gözle görülür bir artış yaşandı. Bu da mesleğin imajı ve itibarı açısından sektörde olumlu yönde bir gelişme olarak kaydedildi.

Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkan Vekili ve Başarı Anahtarı Ltd.Şti Müdürü Mehmet Sert ile Makelsan Ltd.Şti Genel Müdürü Celal Serhat Öğretici’nin Danıştaya açmış olduğu davaya müdahil olarak katılan Bursa Emlak Müşavirleri Esnafları Derneği Başkanı Erkan Cebeci şu açıklamalarda bulundu;

Yukarıdaki unsurlardan kaynaklı ve metinlerde anlatıldığı gibi işin özetinde sektörün ve mesleğin geleceğini düşünüp kendimizi bugün ve gelecekte bu meslekte sorumlu hissettik. Bu mesleği hakkıyla ve layıkıyla yapan meslektaşlarımızı düşündük. Öğrencilerimizin üniversite tercihlerinde emlak ve emlak yönetimi bölümünü tercih ederken çekince ve şüphe olmadan seçimde bulunmalarını sağlamak, genç girişimcilerimizin bu sektöre gönül rahatlığıyla girmelerini sağlamak, kamuoyunda emlak danışmanlığı denilince gönül rahatlığıyla bu hizmetin alınmasını sağlamak istedik. Bunun dışında en önemlisi vatandaşlarımızın ve yatırımcıların mağdur olmaması, yeni olumsuz olaylarla karşılaşılmaması, tüketicinin korunması adına yönetmelikte uygun görülmeyen ve sektörü zora sokan her maddenin yeniden irdelenerek, tekrar revize edilmesi gerekiyor. Tüm sektörü rahatlatacak bir çalışma yapılarak, geniş katılımlı sektör temsilcilerinin üzerinde mutabık kalınacak bir yönetmelikle devam edilmesi konusunda Bakanlığın tekrar konuyu gündeme getirerek çözüme kavuşturmasını bekliyoruz.

Ne düşünüyorsunuz?

160 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Firmalara İhale Yasağı Getirildi

Degradasyon Nedir ?