in

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yayımlandı

Yeşil OSB’ler hayata geçirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na göre, yeşil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerine yönelik sertifikasyon sistemi programa alınacak, buna dair bir mevzuat hazırlanacak.

Türkiye‘nin yeşil ekonomiye yönelik hedefleri kapsamında, yeşil organize sanayi bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesi çalışmaları tamamlanacak, bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi programa alınacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı.

Eylem planında yeşil ekonomiye yönelik hedefler de yer aldı.

Buna göre, ülkede sanayinin yeşil dönüşümünün ve döngüsel ekonominin geliştirilmesi sağlanacak. Döngüsel ekonomi kapsamında öncelikli sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik ayrıntılı etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. Planla, geri kazanılmış ikincil ürün ve malzeme kullanımı için yöntem ölçütler de belirlenecek.

Yeşil OSB’lerin ve yeşil endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması da amaçlanıyor. Bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi programa alınacak, buna dair mevzuat hazırlanacak.

Su tüketiminin çok fazla olduğu tekstil ve deri sektörlerinde temiz üretim mevzuatı güncellenecek. Belirlenen yöntemlerin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla pilot OSB programları yapılacak. Sektörlere bu alanlarda eğitim verilecek.

Çevre etiketi ve atık yönetimi hususlarında başta KOBİ’ler olmak suretiyle firmaların bilgilendirilmesi sağlanacak, ilgili sektörlerin bilinç ve farkındalık düzeyi artırılacak.

Üretilen ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi için ülke koşullarını ham madde, prosesler ve emisyonlar bazında yansıtan Ulusal Yaşam Döngüsü Veri Tabanı geliştirilecek.

Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler tespit edilip geliştirilecek. Bu amaçla üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, potansiyel üretici ve teknoloji geliştirici şirket temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurum temsilcilerinin bulunacağı bir çalışma grubu kurulacak. Çalışmalar kapsamında yeşil teknolojiler konusu ile ilgili destek ve teşvik tavsiyeleri hazırlanacak. Yeşil teknoloji konusu ile ilgili Ar-Ge projeleri ile yeşil dönüşüm altyapısının oluşmasına katkı sağlanacak.

Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı hazırlanacak. Bu kapsamda, gıda, balıkçılık ve tarım, konut ve inşaat, tüketici ürünleri imalatı ile turizm özelinde sektörler çalışılacak.

Üretimde ve tüketimde suların sürdürülebilir kullanımı ile atık suların tekrar kullanımının geliştirilmesi sağlanacak. Atık su arıtma tesisleri çıkış suları ve tarımdan dönen sular için önerilen yeniden kullanım alternatifleri belediyelerce ve ilgili kurumlarca programa geçirilecek. Su Yeniden Kullanım Ulusal Master Planı hazırlanacak. Bu kapsamda her yılın ilk çeyreği arıtılmış atık suların tekrar kullanım oranının raporlanması sağlanacak. Arıtılmış atık suların tekrar kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e ulaştırılması öngörülüyor. Arıtılmış atık suların tekrar kullanımına dair olarak belediyeler ve OSB’lerde farkındalık oluşturulacak.

Su ayak izi hesaplanacak.

Türkiye’nin “su ayak izi” değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, havza bazında sektörel su ayak izi hesaplanacak. Üretimde ve tüketimde kullanılan su kaynaklarının havza bazında korunması sağlanacak. Endüstriyel süreçler de dahil olmak suretiyle su kullanım verimliliğini geliştirilecek ve bu bağlamda KOBİ’ler de dahil olmak suretiyle firmalar bilgilendirilecek.

Su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama, sensörler ve bilişim programlarının kullanımına dair çalışmalar yapılacak. Ar-Ge çalışmalarıyla uzaktan algılama yöntemi ile elde edilen verilerin, sulama, kuraklık ve verim tahmini kapsamında değerlendirilmesi için bir “Dijital Sulama Yönetimi Sistemi” kurulacak. Havza bazlı yapılan planlamalarda su kısıtı göz önüne alınarak üretim planları yapılacak ve izlenebilirliği sağlanacak.

Ne düşünüyorsunuz?

107 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Selden Etkilenen Rize’de Yeni Konut Projeleri Hazırlanıyor

18 İlde Büyük Ova Koruma Alanı Kararı