in

18 Yaşından Küçüklere Gayrimenkul Alımı

Velinin Çocuğa Taşınmaz Bağışı, Çocuğa Taşınmaz Mal Alımı ve Kanuni İpotek Kurulması, Çocuk Mallarının Kiraya Verilmesi

Velilerin velayetlerindeki çocukları için mal satın almaları, bu mallar üzerinde intifa hakkı gibi sınırlı ayni haklar kurmalarına engel olan bir yasa hükmü bulunmamaktadır.

Veli sıfatı ile ana ve baba, ergin olmayan çocuklarının yasal temsilcileridir.

Ergin olmayan çocukların korunması amacıyla, Türk Medeni Kanunu, çocukların mallarının harcanması, bu malların tasarrufları, çocukların ana babaya karşı veya 3. bir şahsa karşı borç altına girmesi durumları, çocukla ana baba arasında çıkar çatışması olabilecek durumları düzenlemiş ve bu hususlarda kayyum atanması ya da hakimin izni gibi önlemler öngörmüştür.

Bu durumun asıl nedeni kendini koruyamayacak olan çocuğun mallarının ve bu mallar üzerindeki haklarının yasalar yoluyla ana babasına ve 3. kişilere karşı korunmasıdır.

Dolayısıyla, velilerin velayetleri altıdaki çocukları adına mal satın almalarına, bu mallar üzerinde intifa hakkı gibi sınırlı ayni haklar kurmalarına engel olan bir yasa hükmü bulunmamaktadır.

Zira bu durumlarda ana babanın çıkarı, çocuğun borçlanması veya bunun gibi aleyhine bir durum söz konusu değildir.

Çocuğa Taşınmaz Mal Alımı ve Kanuni İpotek Kurulması

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 35/3712 sayılı talimatında “ çocuğa satın alınan gayrimenkulün bakiye borcu için ipotek edilmesi ana babanın faydasına bir işlem değildir. Hakim izni gerekmez” denilmiştir.

Velinin Çocuğa Taşınmaz Bağışı

Velinin çocuğa taşınmaz bağışında bulunması küçüğü borç altına sokmayan, faydasına bir işlem olmasından kaynaklı yapılabilmektedir.

Çocuk Mallarının Kiraya Verilmesi

Velinin hiçbir surette yapamayacağı işlemler, Türk Medeni kanununda sayılmıştır. Buna göre, Türk Medeni kanunu 449 maddesi gereğince veli, velayeti altındaki kişi adına kefil olamaz, kefalet ipoteği kuramaz.

Velayeti altındaki şahsa ait ve onun adına taşınmaz mal bağışlayamaz, aleyhine bedelsiz ve ayni ya da kişisel hak kuramaz.

Velinin, hakimin iznine tabi olduğu işlemler ise, ana baba faydasına olup, çocuğun borç altına girdiği işlemlerdir.

Çocuğa Veli Tarafından Taşınmaz Satışı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 4-1-6-2/5047 sayılı talimat uyarınca, “ veli tarafından çocuğa satılan gayrimenkul için ana baba küçüğün müştereken kanuni mümessili olup, boş kalan velayet makamı için kayyum atanması gerekli olup, eğer satış prosedüründen kaynaklı çocuk borç altına giriyorsa bunun dışında hakimin izni gerekir” demektedir.

Çocuğun Taşınmazının İpotek Edilmesi

Sonuç olarak, velinin çocuğu adına intifa hakkı tesis etmesi, velayeti altındaki çocuğu için taşınmaz alması ona taşınmaz bağışlaması gibi çocuk adına bir zarar oluşturmayacak, borç altına sokmayacak işlemleri yapması için herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Bu gibi konularda hakimin iznine de ihtiyaç yoktur.

Ne düşünüyorsunuz?

141 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Servet Dağılımında Adaleti Sağlamaya Çalışıyorlar

Kredi ve Kart Borçları İçin Yeni Uygulama !