in

2B Arazi Nedir ? 2B Arazilerin Satışı Yapılabilir Mi ?

2B Arazilere Nasıl Başvuru Yapılır Ve Başvuru İçin Gereken Evraklar Nelerdir ?

2B Arazi Ne Demektir ?

“2B” ismi aslında 6831 sayılı Orman Kanunu’nda bu arazilerin tanımının yapıldığı 2.maddesinin B bendinden gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde orman özelliği kalmamış, hazine adına orman alanları dışına çıkarılmış olan arazilerdir. 6831 sayılı orman kanununun 2. maddesinin kısaltması olarak kullanılır. 2B araziler kadastro tarafından ormanın sınırları dışına çıkarılmış ve bir daha asla geri kazanılmamış olarak görülen arazilerdir. 2B arazilerin satışına izin veren yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2019 yılının başlarında onaylanmıştır.

Ormanlık olan her arazi 2B arazi değildir.

1981 yılından önce orman özelliğini yitirmiş olan, bahçe, zeytinlik, narenciye alanları, meyve alanları gibi çeşitli tarım arazileri ya da hayvancılık ile ilgili kullanımda sakınca olmayan yerlerde 2B arazi kanunu büyük önem taşımaktadır.

2b Arazilerinin Satışı Yapılabilir Mi ?

2b arazilerinin satışını gerçekleştirmek için bazı şartlar gerekmektedir. Orman vasfını tamamiyle kaybetmiş olup, orman köylüsünün dışındaki kişilere satışı, anayasanın 169. Ve 170. maddeleri gereğince yasaktır.

2B arazilerin bulunduğu yerlerde yapılan kadastro çalışmalarından sonra hak sahiplerinin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine yazılacak ve bu kişiler ilgili idari kuruluşa belirlenen başvuru bedelini yatırmak suretiyle başvuru işlemlerini tamamlamış olacaklardır.

Daha sonraki süreçte ise, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından hak sahiplerine uygulamada 2B Tebligatı denen bir yazı gönderilerek bu tebligatın istekliye tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde 2B vasfına sahip arazi için belirlenen rayiç bedelin belediyeye ödenmesi ve devir işlemlerinin tamamlanması gereklidir. Belirlenen rayiç bedel süresi içerisinde ödendikten sonra da satış işlemleri tamamlanmış olur.

2B Arazisinde Hak Sahipliğinin El Değiştirmesi İçin İzlenecek Yol Nedir ? 

3 aylık süre içerisinde belirlenen rayiç bedel ödenmeden ve belediyelerde satış işlemleri gerçekleştirilmeden önce noterde düzenlenecek muvafakatnameler ile hak sahipliği devredilebilmektedir.

Eski hak sahibi, noterden 2B arazisini hak ve hissesinin tamamını ya da hissesinin bir kısmını yeni hak sahibine serbestçe devredebilecektir.

Yeni hak sahibi de alacağı bu belgeyi ilgili belediyeye vererek kendi adına yeni bir 2B tebligatı çıkartılmasını talep etmelidir.

Ancak rayiç bedel ödendikten sonra, noterden devir kanunen olası değildir. Bu aşamada ise, önce Tapu Müdürlüğü’nden bu yer ile ilgili tapu senedinin verilmesi beklenecek, daha sonra herhangi tapulu bir yerin satış işlemi gibi Tapu Müdürlüğü’nden satış muameleleri yapılacaktır.

Buradaki dezavantaj ise, kuşkusuz satış prosedürlerinde ödenecek olan tapu harçları olacak. Noterde yapılacak bu devirler için yalnızca bir vekaletname ücreti kadar masraf çıkmakta iken, Tapu Müdürlüğünde ise satış bedelinin binde kırkına tekabül eden bir harç miktarı ödenecektir.

2B Arazilerine Nasıl Başvurulur ve Gereken Evraklar Nelerdir ?

Köy, Kasaba ve şehir gibi yerleşim yerlerinin dışında olan özellikleri barındıran arazilerde 2B çalışması yapılarak orman arazilerinde daraltma gerçekleştirilebilir. 2B arazileri için başvurular defterdarlıklar ve mal müdürlüklerine yapılabilir.

Müracaat için gerekli olan belgeler şunlardır ;

Nüfus cüzdanının kendisi ya da fotokopisi,
Arazinin kendi adına olduğunu ya da mirasçı olduğunu gösteren belge,
Başvuru dilekçesi,
Başvuru bedelinin yatırılmış olduğuna dair makbuz.

Ne düşünüyorsunuz?

251 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Muvafakatname Nedir ? Nereden Alınır ?

Elazığ’da 1564 Köy Evinin İhalesi Yapıldı