in

Ahara Temlik Nedir ?

Ahara Temlik Nasıl Gerçekleşir ?

Ahara temlik size ait olan bir malın veya hakkın diğer bir kişiye devir edilme işlemine denir.

Hukuki bir terim olan temlik, mülkiyet hakkının devrini tanımlar. Ahara temlik günümüzde kullanılmayan, eski Türkçe bir kelime olup (ahara-üçüncü kişiler) yani üçüncü kişilere malın devri anlamına gelir. Uygulamada devir ve temlik kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılır. Borçlar Kanunu’na göre alacaklar bir diğer şahsa devredilebilir. Bir borç ilişkisinde borçlunun rızası olmaksızın, alacaklı bir sözleşmeye dayanarak alacağını diğer bir şahsa devredebilir. Bu devir işlemine alacağın temliki adı verilir. Alacak temliki sözleşme devrinden farklı bir kavram olup, hukuki durumdan kaynaklanan hak ve sorumluluklar devredilmez. Alacağın temliki iradi, kanuni ve yargısal temlik olarak üç türlüdür. Taraflar arasındaki iradeye dayanarak, alacağın direkt olarak temlik sözleşmesi ile geçirilmesine iradi temlik adı verilir.

Ahara Temlik İşlemi Nasıl Yapılır ?

Ahara temlik işlemi;

• Mal varlığı,

Mülkiyet hakkı

Gibi devredilen haklar üzerinde hak sahibinin hakkını üçüncü kişilere devretmesi işlemidir. Sahip olduğunuz bir malı satmak ya da vermek istediğiniz kişiyle ahara temlik yaparak malın o şahsa geçmesini sağlayabilirsiniz.

Genellikle taşınmaz mallar üzerindeki haklardan vazgeçmek anlamında kullanılan ahara temlik uygulaması sayesinde bir kişi ile anlaşarak mallarınızı satabilir veya dilediğiniz şahsa mülkiyet hakkınızı devredebilirsiniz.

Kişilik hakkı, nafaka hakkı gibi hukuk içerisinde ikinci veya üçüncü bir diğer şahsa devredilemeyen haklar vardır. Bu haklar için ahara temlik yapılabilmesi mümkün olmayacaktır. Hukuk terimleri içerisinde devredilebilen hakları inceleyerek hangi haklarda ahara temlik uygulayabileceğiniz hangi haklarda ise uygulayamayacağınızı tespit edebilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

156 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Tapuda Ham Toprak Ne Demek ?

Tüm Kaçak Yapılar Yıkılacak !