in

Apartman Aidatı Nedir ? Aidat Nasıl Düşürülür ?

Kiracı ve kat malikleri her ay apartman yönetiminin belirlediği aidat miktarını ödemekle yükümlüdür.

Apartman Aidatı Nedir Aidat Nasıl Düşürülür voorgo.com

Apart ya da sitelerde bazı zamanlar yönetim tarafından aidat ve avans adı altında ücretler toplanır.

Peki aidat ve avans nedir ?

İşletme projesinde her bağımsız bölüme düşen, genellikle sakinlerin ödeyeceği (TL) cinsinden gidere, katılım payına, aidat adı verilir.

Aidat dışında hayatın doğal akışı, müdahale, zaman ya da doğal olaylar nedeniyle veya mahkeme kararı ile oluşabilecek ayrıntılı tamir, bakım, malzeme edinimi, ek bir işin yapımının gerekliliği durumlarında bağımsız bölüm başına hesaplanmış-muhasebelleştirilmiş ve belli bir ödeme planı yapılmış, genellikle maliklerin ödeyeceği ücrete avans adı verilir.

Avans ile aidat arasındaki fark nedir?

Aidat, sitenin sürdürülebilir daha temiz, daha bakımlı, daha güvenilir bir yaşam alanı olması için yapılan giderlerden oluşurken; avans daha çok demirbaşa yöneliktir ve tek seferlik işlemlerle ilgilidir. Asıl fark ise avansın muhatabı sakinler değil maliklerdir. Aidatlar ise kira sözleşmesinde maliklerce kiracıların ödemesi için ilgili maddelerde yer alır ve sakinleri ilgilendirir.

Aidat miktarı ne olmalı, nasıl düşürülür?

Aidatların düşük olması bir sitenin emlak değerinin artışında büyük rol oynar.

Aidatların düşük olması yönetim becerisi ile sağlanabilir. Yönetim ve denetim kurulları, temsilciler kurulunca yetkilendirilmiş kişilerden oluşur. Ancak bu üyelerin her birinin kendi profesyonellik alanı ile yönetim profesyonelliği ayrı birer kavramdır.

Eğer site, bir yönetim firmasından hizmet yoluyla işlerini yürütmeye karar vermişse, firmanın bir karı, yönetim gideri ve bu hizmetini fatura etmesinden kaynaklı da ek bir vergi oluşacaktır. Bu durumda aidatlarda yüzde 25’ e varan bir artış söz konusudur.

KMK madde 10’ da belirtilen ortak alanların varlığı, aidatları düşük tutmanın bir yoludur. Bu alanlar kiraya verilerek elde edilecek gelir, aidatların düşmesini mümkün kılacaktır.

Bunun yanısıra aidat dışı gelirler elde edilebilir. Bu gelirler de aidatların düşük olmasını ya da hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Kurul üyeleri aidat öder mi?

Bu konu KMK madde 40 ile düzenlenmiştir. Ancak asıl olan bu konunun daha önceden yönetim planında açıkça tanımlanmasıdır.

Kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağını, katılacaksa, ne oranda katılacağını ‘kat malikleri kurulu’ belirler.

Ne düşünüyorsunuz?

349 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kaçak Yapı Nasıl Anlaşılır-voorgo.com

Kaçak Yapı Nasıl Anlaşılır?

'Kedi Yolu' Yapımı İçin Gelecek Hafta Rehber Halat Çekilecek voorgo.com

‘Kedi Yolu’ Yapımı İçin Gelecek Hafta Rehber Halat Çekilecek !