in

Apartman ve Site Aidatı Nasıl Hesaplanır ?

Aidat hesaplama türleri nelerdir ? Metrekareye göre aidat hesaplama nasıl yapılır ?

Apartman ve sitelerde ortak alanların giderlerini karşılamak için kat malikleri ya da kiracılardan alınan ücrete aidat denir. Kat malikleri ve kiracı her ay apartman yönetiminin belirlediği aidat miktarını ödemekle yükümlüdür.

Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça, kapıcı, bahçıvan, kaloriferci ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılır. (Madde 20 – Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 – 2814/9 md.)

Kat malikleri gayrimenkulün sigorta primlerine ve tüm ortak yerlerin bakım, güçlendirme, onarım, koruma giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan yararlanmaya gerek ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider ya da avans payını ödemeyen kat maliki ile ilgili, yönetici ya da diğer kat maliklerinden her biri tarafından, Kanuna, yönetim planına ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Kat maliki, gider ve avans payını ödemez ise ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 oranında gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin ya da onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi neden olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine ya da gidere neden olanlara rücu hakları vardır.

Apartman ve Site Aidatı Nasıl Hesaplanır ?

Aidat saptamak için ilk önce aidat hesaplanacak apartman ve sitenin giderleri tespit edilir. Bu tespit bir çeşit bütçedir. Bu bütçeye “İşletme Projesi” denir.

İşletme Projesi hesaplandıktan sonra, malikin sahip olduğu bağımsız bölümün, metrekaresi veya arsa payı oranında, sitenin Yönetim Planı’ndaki dağıtım yöntemine göre aidat belirlenir.

Bu aidatın kat maliklerine yazılı olarak tebliğ edilmesi ile aidat netleşmiş olur.

Aidat Nasıl Hesaplanır ?

Giderlerin toplamının kat malikleri ile paylaşımını ifade eden aidat, yıllık ve aylık olarak iki şekilde hesaplanabilir. Aylık hesaplama ya da yıllık hesaplama ile bulunan giderler bağımsız bölümlerin metrekaresine göre dağıtılır. Bu şekilde ödenecek aidat hesaplanmış olur.

Ne düşünüyorsunuz?

219 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İlk Defa Ev Sahibi Olacaklara Sağlanacak Teşvik ve Yardımlar…

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları 18 Ocak 2021