in

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir ?

Yöneticilerin görevleri tapuya kayıtlı yönetim planlarında detaylandırılmıştır ancak esas olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinde bu görevler açıkça listelenmiştir.

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir ?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ;

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,
 • Ana gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, onarımı, bakımı ve korunması için gereken tedbirlerin alınması,
 • Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi,
 • Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle, onarım, temizlik, korunma gibi bakım işleri, kalorifer, asansör, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için, yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman belirtilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak uygun miktarda ücretin toplanması ve bu avansın yeterli gelmemesi durumunda, geri kalan işler için yeniden avans toplanması,
 • Ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili tüm ödemelerin kabulü, kat malikleri tarafından bunun dışında yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması ve yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi,
 • Ana gayrimenkulün tamamını ilgilendiren tebligatların kabulü,
 • Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir hususta hak kaybına meydan vermemek için gerekli tedbirlerin alınması,
 • Ana gayrimenkulün bakımı ve korunması için kat maliklerinin yararına olan hususlar ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması,
 • Kat mülkiyetine dair borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,
 • Topladığı avansları ve paraları yatırmak, gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ancak ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatıyla hesap açtırılması,
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması, apartman yöneticilerinin görevleri arasındadır.

Ne düşünüyorsunuz?

253 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Nasıl Müteahhit Olunur ? Müteahhit Ne İş Yapar ?

Ada ve Parsel Ne Demek ?