in

Apartmanda İstenmeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır ?

Gürültü yapan, ortak gider aidatını ödemeyen kiracı evden çıkarılabilir mi ?

Apartmanda belirlenen yasak ve kurallara uymayan kiracılara yönetim tarafından uyarı yapılır. Yönetim tarafından aldıkları uyarıdan sonra rahatsızlık vermeye devam eden kiracının tahliyesi istenebilir. Yönetim, tahliye için ilk olarak konut sahibi ile görüşür. Ev sahibinin bu durum ile ilgilenmemesi halinde ise apartman yönetimi direkt olarak “gürültü” sebebi ile evin tahliyesi için dava açabilir.

Ayrıca Türk Borçlar Kanunu iki ay boyunca ortak gideri ödemeyen kiracının tahliyesi isteme hakkını da veriyor. Buna göre, kiracının apartman aidat borcunu ödememesi halinde da bu durum tahliyeye sebebiyet veriyor.

Komşuyu rahatsız etmemek kanuni bir yükümlülüktür. Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)’nun 18. maddesindeki ‘genel kural’ şu şekilde ;

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, bilhassa birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Yargıtay’ın da dava yolunu gösteren yerleşik içtihatı şöyledir ;

“634 sayılı KMK’nın 18. maddesine göre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Böyle olunca, davacının, rahatsız edici hareketler ile ilgili iddiasının mahkemece bu madde kapsamında araştırılması ve toplanacak kanıtların takdir edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.”

Kişi ya da kişilerin yaptıkları her taşkınlık suç değildir. Ancak, tedbir kararına rağmen komşunuz rahatsız etmeyi sürdürürse, savcılığa şikayet edebilirsiniz. Bu durumda toplanan deliller ışığında sulh ceza mahkemesine dava açılır. Alınan tedbir kararına rağmen problem devam ederse TCK’nın 123. maddesindeki, “huzur ve sukûnu bozmak suçu” ile cezalandırılabilir. Cezası 1 yıla kadar hapistir.

KMK’nun 25. maddesine göre kötü komşudan kaynaklı “çekilmezlik hali” süreklilik kazanırsa, diğer komşular birleşerek o dairenin satın alınmasına son çare olarak başvurabilirler. Hakim, davalı komşunuzun dairesinin mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine yani diğer komşularına arsa payları oranında bedelini ödemek şartıyla devredilmesine karar verir. Böylece, çekilmez hale gelen kötü komşu apartmandan uzaklaştırılır.

“Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti” başlıklı 25. maddedeki bu haller şu şekilde ;

Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra ya da dava takibi yapılmasına neden olunması,

Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33. madde gereğince verilen emre rağmen bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi,

Kendi bağımsız bölümünü randevu evi, kumarhane ya da benzeri bir yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

Ne düşünüyorsunuz?

226 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Gayrimenkul Danışmanıysanız ve MYK Belgeniz Varsa Artık Sıra Şirket Kurmakta…

Arazi Tazminatı Nedir ?