in

Arazi Tazminatı Nedir ?

Hangi Memurlar Arazi Tazminatı Alabilir ?

Arazi Tazminatı Nedir ?

2005 yılında Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren bu tazminat, ilgili kararnamenin II sayılı cetvelinin B bendinde yer almıştır. Buna göre Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan memurlar, kendi çalışma alanları dışında görev yaptıkları zaman arazi tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu yer; arazi, baraj, şantiye, inşaat ve benzeri olabilir. İşyeri dışındaki bu çalışma alanlarında geçirilen her iş günü için memura ödeme yapılır.

Hangi Memurlar Arazi Tazminatı Alabilir ?

Arazi Tazminatından faydalanabilecek memurlar, yalnızca Teknik Hizmetler Sınıfında görev alan memurlardır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Maddesi’ne göre memurların hangi zam ve tazminatları hangi şartlarda ne zaman alacağı belirlenmiştir.

Buna göre tazminatı alabilecek memurlar şu şekilde belirtilmiştir: “Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; atölye, büro, tesis (sosyal tesisler dahil) ısı santralı, laboratuar, işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla şantiye, arazi, park, inşaat, baraj, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için belirlenen oranlarda ilaveten özel hizmet tazminatı ödenir.’’

Arazi tazminatı alabilecek memurlar;

  • En az dört yıllık yüksek öğrenim görenlerden ilgili alanlarda çalışanlar,
  • Yüksek teknikerlik eğitimi almış olanlar,
  • Lise eğitimi yanısıra ilaveten iki yıllık özel bir kurs veya ön lisans eğitimi alanlar,
  • Lise denginde sayılan mesleki teknik öğrenim kurumlarından mezun olanlar.

Teknik Hizmetleri Sınıfında Sayılan Memurlar Ve Zam Oranları

En az lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu olan memurlar, unvanlarına göre farklı oranlarda arazi tazminatı alırlar. Bu oran, en yüksek unvanda yüzde 45 iken, en düşük memur kadrosunda yüzde 18 oranındadır.

Tazminattan yararlanacak olan memurlar şu şekilde sıralanabilir; mühendis, mimar, şehir plancısı, hidrolog, jeofizikçi, jeolog, kimyager, bölge plancısı, fizikçi, arkeolog, astronom, matematikçi, tütün eksperi, istatikçi, teknikerlerdir. İş dışı çalışmalarda da bulunsa dahi Teknik Hizmetleri Sınıfında yer almayan memurlar bu tazminattan faydalanamazlar.

Arazi Tazminatından Nasıl Yararlanılabilir ?

Arazi Tazminatı, çalışma özellikleri ve iş planları dikkate alınarak, üç ayda bir ödenir. Görev yerine getirildikten sonra geçen üç ay sonunda kadro unvanı dikkate alınarak işlemler yapılır. Memurun bir üst kademesinde çalışan sorumlu, görevlendirmeler hakkında gerekli bildirimleri yapar. Memurun ilaveten yapması gereken bir şey bulunmamaktadır.

Ne düşünüyorsunuz?

287 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Apartmanda İstenmeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır ?

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri