in

Arsa Ekspertiz Raporu Nedir ?

Arsa Ekspertizi Nasıl Yapılır ?

Arsa, yerleşim yerlerinde bulunan veya yerleşim yeri kurulumu yapılacak olan bölgelerdeki, imarlı toprak parçaları olarak tanımlanmaktadır. Arsa değerlemesi yapılabilmesi için yerin imarlı olması önemlidir. Arsa alım ve satım prosedürlerinde, değer tespitinin yapılabilmesi için arsa ekspertizinin yapılması gerekiyor. Arsa imarı belli olsa dahi bazı durumlar değer belirlenmesini zorlaştırabilmektedir.

Arsa üzerinde yapı olup olmaması, değerleme yapmayı detaylandıran hususlardır. Emsal karşılaştırması yöntemi ile değer belirlenmesinin yapılabilmesi için her zaman arsa ekspertiz işlemlerine ihtiyaç duyulur. İmar planı olmayan yerlere arazi, imar planı bulunan yerlere ise arsa denilmektedir. Değerleme yapılırken, bu husus göz önünde bulundurulur.

Arsa Ekspertiz Raporu Nedir ?

Arsa değerlemesinin, emsalleri ile karşılaştırılarak doğru bir biçimde yapılması önemli bir husustur. Değerleme yapılacak olan arsanın etrafında bulunan arsalardan farklı yönleri belirlenir ve değer fiyatları ortalama olarak tespit edilmeye çalışılır.

Arsa ekspertiz raporunda şu hususlara dikkat edilir;

Arazinin teknik ve fiziki durumu,
Arazinin lokasyonu,
Ulaşım seçenekleri,
Topografyası,
Altyapısı,
İmar durumu.

Bunlarla beraber birçok etken incelemeye alınarak, arazi ekspertiz raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanan ekspertiz raporu arsanın piyasa değerinin oluşmasını sağlayacaktır. Herhangi bir yatırım için arsa satın alma işlemlerinden önce arsanın etkin kullanım teknikleri analiz edilmelidir. Arsa için yapılacak harcamaların ve getireceği kazancın hesaplanması, kar ve performans tespiti yapılmalıdır.

Ekspertiz Yapmak

Arsa ekspertiz işlemleri, arsanın imar planı, yapılaşma koşullarına göre gerçekleştirilmektedir. Arsa ekspertiz işlemleri, gayrimenkul uzmanları tarafından yapılır.

Detaylı inceleme için dikkat edilmesi gereken hususlar ;

Belediye imar planı,
Ekonomik ve sosyal çevre yapısı,
Bölgede yapılan yatırımlar,
Bölgenin gelişme durumu.

Arsa üzerine yapılacak olan projeler ile ilgili işlemler tamamlanırken, ayrıntılı arsa ekspertiz işlemleri mutlaka yapılmış olmalıdır. Arsa ekspertiz prosedürleri yalnızca alıcı için değil, satın almada kredi kullanılacaksa, bankanın da yapmak zorunda olduğu bir işlemdir. Büyük yatırımcılar, yapacakları yatırımların, ileride kendilerine kar sağlayabilmesi için birçok açıdan arsa ekspertiz işlemleri yaptırmaktadır.

Arsa Ekspertiz Raporunun Önemi

Alım satım işlemlerinin tamamında ekspertiz yaptırılması değerleme açısından oldukça önemlidir. Arsa yatırımlarında yüksek miktarlı ödemeler yapıldığı için satın almak isteyen kişiler, arsa ekspertizi yaptırmayı talep etmektedir. Satın almak isteyenler, güncel değerleme ve gelecek planlaması yaparken, banka ve finans kurumları, verecekleri kredilerin karşılığını belirleyebilmek için arsa ekspertizini talep etmektedir.

Arsa ekspertiz raporu, arazinin yapısının ve gelecek için yatırım verimliliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Arsa üzerine yapılacak olan fabrika ya da bina gibi yapı türlerine göre değerlemesi farklı olabilecektir. Ekspertiz yapılırken, çevresinde emsal alınan arsalarda bulunan yapılar ile belediyenin belirlemiş olduğu imar planı arsanın değer tespitini kolaylaştıracaktır. İmar durumu arsanın değerlemesinde, her zaman en önemli unsurdur.

Ekspertiz Süreci

Arsa değerlemesi yapılırken eksperler ya da gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından bütün ölçütler göz önünde bulundurularak inceleme yapılır. Gayrimenkul değerleme uzmanları, konut, arazi, arsa konusu ile ilgili kendisini geliştirmiş kişilerdir. Arsa ekspertiz süreci başladığında, gayrimenkul değerleme uzmanları, arsanın bulunduğu çevre hakkında çeşitli araştırmalar yaparak, analizler oluştururlar.

Çevrede bulunan arsalar üzerindeki yapıların durumu, gelecek için belirlenen yatırım türleri analiz edilerek, değerleme yapılmaya çalışılır. Arsa satın almak isteyen kişiler, projeleri ve yatırımları için mutlaka ekspertiz yaptırmalıdırlar. Değer takdiri yapılabilmesi için hem alıcının hem de satıcının arsa ekspertizi yaptırması, yatırım planlaması açısından oldukça önemlidir.

Arsa Değerleme

Arsa değerlemesinin yapılabilmesi için belediyenin o araziye dair imar planı hazırlamış olması gerekiyor. Konut değerlemelerinde proje incelemesi yapılmakta, arsa değerlemelerinde ise bu hususa gerek duyulmamaktadır. Arsa, imar ve parsel bilgileri, belediye ve bakanlıkların yapılaşma koşullarına göre belirlenmektedir. Proje aşamasında yapılacak olan arsa değerleme işlemlerinde, arsanın ne kadarlık kısmı ticari alan ne kadarının konut olduğuna dair tahminler yapılmaya çalışılmaktadır.

Arsa değerlemesinde, emsaller toplanır ve inşa edilmesi muhtemel yapılar için piyasa araştırması yapılır. Arsanın bulunduğu yerde konut yapılaşması varsa, kat karşılığı oranlara göre yatırım karlılığı hesaplanabilmektedir. Gayrimenkul uzmanları ekspertiz işlemlerini yaparken, değerlemeleri, arsa üzerine inşa edilebilecek yapı türlerini de göz önünde bulundururlar.

Ekspertiz Raporu Neden Alınır ?

Arsa ekspertiz raporu, gayrimenkulün alım ve satımlarda gerçek değerinde alınmasını ve ihtiyaç duyulan kredinin çekilebilmesi için yapılmaktadır. Yapılacak ekspertiz ile çekilecek olan kredi miktarı belirlenebilmekte ve ihtiyaç duyulan nakit para gayrimenkul değeri üzerinden alınabilmektedir.

Arsa ekspertiz raporunun alınma nedenleri ;

Alım, satım ve kiralama için değer belirlenmesinin yapılması,
Kredi için teminat gösterilmesi,
Geçmişe yönelik değer belirlenmesi,
Miras paylaşımı anlaşmazlıklarının çözülmesi.

Bu ve buna benzer birçok unsurlardan kaynaklı, arsa ekspertiz işlemleri, eksper ya da gayrimenkul yatırım uzmanlarına yaptırılmaktadır. Yaptıkları incelemeler akabinde gayrimenkul uzmanları hazırladıkları ekspertiz raporunu talep eden taraflara sunarlar. Raporda, çevrede bulunan emsal arsa ve yapılara göre belirlenen fiyat değerlemesine yer verilir.

Değer Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul yatırımları için ekspertiz yaptırılırken, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar, arsanın bulunduğu bölge konumu, inşaat yapma durumu, ulaşım seçeneklerine olan mesafesi, ipotek durumu gibi konulardır. Arsanın metrekare ölçüsü dikkate alınmalıdır. Arsa değerlemesi ile geleceğe yönelik yapılacak olan yatırımların miktarı ve türü belirlenebilmektedir.

Arsa ekspertiz işlemleri, arsanızı satacağınız zaman veya satın almak istediğinizde başvurmanız gereken yöntemlerin başında gelmektedir. Ekspertiz yaptırdıktan sonra satın alma prosedürlerini yapanlar, arsalarını nasıl değerlendireceklerini kendileri belirlemektedir. Satın alınan arsa üzerine yapılacak olan projeler, belediye imar planına uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca projelerin, çevre arsalar üzerinde bulunan yapı türlerine göre oluşturulması, hem karlılık hem de kullanım yararı açısından doğru ve geleceğe yönelik yatırım olacaktır.

Ne düşünüyorsunuz?

257 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Evinizi Dekore Ederken Sevimli Dostlarınız İçin Oyun Alanları Oluşturun

Dünya Nüfusunun Beşte Biri Kuraklıktan Etkilenecek !