in

Arsa Tapulu Ev Nedir ?

Konut Tapuda Arsa Olarak Görünüyorsa Ne Yapılmalıdır ?

Mülklerin; tapuda görünen durumu ile fili durumu arasındaki farklar (uyumsuzluklar) sadece imar mevzuatını ilgilendirmiyor. Bu konu, vergi mevzuatı açısından da önemli… Özellikle taşınmazın satışı söz konusu ise bu husus daha fazla önem arz ediyor.

Satın aldığınız, devredilen, miras kalan bir arsa için hisse sahiplerinin tüm inşaat faaliyetlerini ve hisse satışlarını resmi kurumlara bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Tapu kayıtlarına geçirilmeyen bir apartman inşa edilmesi, kat irtifakı tapularının alınmaması yasal değildir. Sırf arsa sizin olduğu için istediğiniz konutu inşa edemezsiniz, kiralamanız, satmanız ya da gelir elde etmeniz olası değildir.

Öncelikle arsanızda konut ya da iş yeri açmak için inşaat faaliyetlerine başladıysanız, belediyeden bu süreçte bilgi edinmeli ve resmi evraklar oluşturulmasını talep etmelisiniz.

Arsa Tapulu Ev Nedir ?

Kat mülkiyeti kanununa göre, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabiliyor.

Buna karşın inşaat çalışmaları tamamlanmamış; yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabiliyor.

Bu aşamada kat irtifakı kurulan bağımsız bölümlerin tapusu “arsa tapulu” olarak karşımıza çıkıyor.

Tapuda arsa yazan konut için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşülmeli ve cüzi bir ücret karşılığında dairenin arsa olan yanlış tapusu kat irtifakı tapusuna dönüştürülmelidir.

Bir evin tapuda arsa olarak görünüyor olması, belediyeye konutun yapıldığı ile ilgili herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlamına gelmektedir.

Kat irtifakı tapusu inşaat başlangıcı itibari ile alınabilir ve iskan alınana kadar kullanılması gereken tapudur. İskan alınması halinde kat mülkiyetine geçilmesi yasal olarak zorunludur. Kat irtifakı alındıktan sonra bağımsız bölüm üzerinde kat inşa etme hakkınız vardır. Bu tapu, iskan belgesinin alınması ardından kullanmadığı için kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki fark burada doğmaktadır. İnşaatın tamamlanması ardından iskan alınır ve kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur.

Kat Mülkiyeti Tapusu Almak İçin Gereken Belgeler

Yapı kullanma izni,

Ana yapının ön, arka ve yan cephelerini gösteren, en az 13×18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyeden tasdikli bir fotoğraf,

Her bir bağımsız bölümün arsa payının, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve ana yapının maliki veya tüm paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste,

Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28’inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı.

Ne düşünüyorsunuz?

250 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Toplandı