in

Başkasının Arsasına İnşaat Yapan Kişinin Hakları Nelerdir ?

Arsa maliki ile arsa üzerine yapılan binanın maliki aynı kişi olmalıdır. Peki arsa üzerine inşa edilen yapı başka birine aitse bu yapı sahibi hangi haklara sahiptir ?

Bir kimsenin taşınmazı üzerine bilerek ya da bilmeyerek başka birinin inşaat yapması durumunda, haksız bir inşaatın varlığından bahsedilecektir.

Kanun koyucu, başka birinin arsasına inşaat yapılması konusu ile ilgili ortaya çıkacak ihtilafların çözümü için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) birtakım düzenlemeler getirmiştir.

TMK madde 722’de düzenlenen “Bir kimse kendi arazisindeki yapıda başka birinin malzemesini veya başkasının arazisindeki yapıda kendisinin ya da bir başkasının malzemesini kullanırsa, bu malzeme arazinin bütünleyici parçası olur.” hükmü ile arazi ve bina mülkiyetinin mukadderatını ortaklaştırmıştır.

Bu hükümle, bina yapımında kullanılan malzemelerin mülkiyeti de devrolmuştur. Kanun koyucu TMK m.722 2. fıkrasında rızası olmadan malzemeleri kullanılan kişinin de güvenliğini sağlamaktadır.

Buna göre “Ancak, sahibinin rızası olmaksızın kullanılmış olan malzemenin sökülmesi aşırı zarara yol açmayacaksa, malzeme sahibi, gideri yapıyı yaptırana ait olmak suretiyle bunların sökülüp kendisine verilmesini isteyebilir.” düzenlemesi getirilmiş, rızası olmadan malzemesi kullanılan şahsa malzemelerini geri alma imkanı tanınmıştır.

Rızası olmaksızın malzemesi kullanılan kişinin malzemelerini geri alması ile arazi maliki arazisinin eski haline dönmesi sonucuna ulaşacaktır.

Kanun koyucu bu sonuca ulaşmak için yalnızca malzeme sahibinin malzemelerini geri alma talebinin yöneltilmesini beklememiş; arazi malikine de TMK 722/3.fıkra da düzenlenen “Aynı koşullar altında arazinin maliki de, rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin, gideri yapıyı yaptırana ait olmak suretiyle sökülüp kaldırılmasını isteyebilir.” hüküm ile arazisini eski haline getirme imkanı tanımıştır.

Kanun koyucu, malzemelerin sökülüp kaldırılmasını bazı şartlara bağlamıştır. Bu şartlar her zaman gerçekleşmeyebilecektir. İşte bu durumda zarar gören kişilerin zararlarının tazmin edilmesi gündeme gelecektir.

TMK m.723’de zararı tazmin edilecek kişiler ve tazmin edilme koşulları hüküm altına alınmıştır. Maddenin ilk fıkrasında “Malzeme sökülüp alınmazsa arazi maliki, malzeme sahibine uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür.” şeklinde malzeme sahibinin zararının tazmini imkanı tanınmıştır.

Kanun koyucu malzeme sahibine, geri alma ya da zarar tazmini dışında bir diğer imkan daha tanımıştır. Bu imkan ise, malzeme sahibinin, arazi maliki olabileceğidir.

Kanun koyucu TMK m.724 “Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamını ya da yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir.” hükmüyle, malzeme sahibinin arazi ve yapının mülkiyetini elde etmesi için ön koşul olarak; yapının değerinin arazinin değerinden çok olması ve malzeme sahibinin iyi niyetli olması aranmıştır.

Ne düşünüyorsunuz?

221 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Lejant Nedir ?

25 İlde Bulunan 235 Arsa Açık Artırma İle Satılacak