in

Çekme Mesafesi Nedir ? Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır ?

Çekme Mesafesi İhlal Edilirse Ne Olur ?

Çekme Mesafesi (Yapı yaklaşma mesafesi): Planda ya da ilgili Yönetmelik ile belirlenmiş olan, binanın yola ve komşu parsellere en çok yaklaşabileceği mesafeyi ifade eder.

Ön bahçe: Bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleri olarak bilinir. (Yola cephesi olan tüm bahçeler ön bahçe statüsündedir.) Ön bahçe çekme mesafesi genellikle 5 metre olarak belirlenir.

Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümü olarak bilinir. Arka bahçe çekme mesafesi genellikle 3 metre olarak belirlenir.

Yan bahçe: Parselin, komşu parsellere kadar uzanan ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçelerini ifade eder. Yan bahçe çekme mesafesi genellikle 3 metre olarak belirlenir.

Parselin bulunduğu bölgedeki uygulama imar planında çekme mesafeleri belirtilir. Eğer ki uygulama imar planında çekme mesafeleri belirtilmemiş ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki çekme mesafeleri uygulanır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre;

Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri;

a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.

b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, dörtten çok katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır…

Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır ?

Yan ve arka bahçenin çekme mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil olmak suretiyle, 4’ten çok katlı binalarda 4 katın üzerinde bulunan her bir kat için 0.50 metre artırılır.

Yan ve arka bahçenin çekme mesafelerinin hesabında dikkate alınan kat adedi, o cephede kısmen veya tamamiyle tabii ya da tesviye edilmiş zeminin altında bulunan katlar hariç, diğer katların toplam yüksekliklerinin üçe bölünmesi ile hesaplanır. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine karşılık gelir. Bina yüksekliği hesabında ise arkasında kullanılan hacimde oluşturulmamış istinat duvarları binanın yükseklik hesabına dahil edilmez.

Çekme Mesafesi İhlal Edilirse Ne Olur ?

Yukarıda ifade edildiği gibi çekme mesafesi belirli kurallar dahilinde açıkça belirtilmiş limitlere sahiptir ve bu limitlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Yeni yapılacak yapılar, imar yönetmeliğinde belirtilmiş olan çekme mesafelerine uygun olarak konumlandırılmalıdır. Aksi halde çekme mesafesine uymayan inşaat, ilgili belediyeye bildirilir ve çekme mesafesine aykırılık durumunun düzeltilmesi talep edilir. Bununla beraber imar mevzuatına ve plana uygun hale getirilmesi için mahkemede dava açılabilir.

Peki, bir şekilde parsel yaklaşma mesafesi (çekme sınırı) dikkate alınmamış, ruhsat alınmış, inşaata başlanmış yapılar için belediyeye yapılan başvurular sonuçsuz kalmış ise nasıl bir yol takip edilmelidir ? Böyle bir durumda, bir “taşkın inşaat” söz konusu ise Medeni Kanun’un hükümlerini işletmek daha doğru olmaktadır. Yargıtay kararında bu husus açıklanmıştır. “Müdahalenin men’i davası” açılması en doğru çözüm olmaktadır.

Ne düşünüyorsunuz?

104 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Miras Nasıl Paylaşılır ?

Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü