in

Çocuklardan Birine Devredilen Ev Tapusu İptal Edilir Mi ?

Anne ve babalar sahip oldukları evi çocukları arasında sadece birisine vermekte ve diğer kardeşlerin bu ev üzerindeki hakları miras paylaşımından çıkmaktadır. Peki böyle bir tapu işlemi iptal edilir mi?

Türkiye’de miras hukuku, çok ilgi gören alanlardan biridir. Anne ve babalar çocukları arasında birisine sahip oldukları evi vermekte ve diğer kardeşlerin bu konut üzerindeki hakları miras paylaşımından çıkmaktadır. Peki böyle bir tapu işlemi iptal edilir mi?

ÇOCUKLARDAN SADECE BİR TANESİNE YAPILAN EV DEVRİ İPTAL EDİLİR Mİ ?

Çocuklarına konut devri yapan anne ve babalar bunu bazen farklı yöntemlerle gerçekleştirmektedirler. Bu durum ise sonraki yıllarda hukuki olarak sorunlar çıkmasına neden olmaktadır. Ev devrinin bağış şeklinde yapılması ve bu durumun tapuda satış olarak gösterilmesi, diğer kardeşlerin birbirlerine dava açmasına neden olmaktadır.

EV DEVREDİLİRKEN PARA ALINMAZSA NE OLUR ?

Açılan davada konut devri işleminde para alınmadığının ispat edilmesi ile diğer kardeşler miras haklarını kullanabiliyorlar. Mahkemeler genelde bağış şeklinde yapılıp tapuda satış biçiminde gösterilen konut devirlerini iptal edebiliyorlar. Burada yapılması gereken ise konut devri işlemi esnasında para alışverişinin yapılmadığının ispat edilmesidir.

BAĞIŞ YOLUYLA BİR ÇOCUĞA DEVRİLEN EV İÇİN TAPU İŞLEMİ İPTAL EDİLİR Mİ ?

Bazen de anneler ve babalar çocuklarından birisine bağış şeklinde verdikleri evi tapuda da bağış şeklinde göstermektedirler. Böyle bir tapu devir işleminde, hileli satış söz konusu olmamaktadır.

Bu durumda evin devri sebebiyle diğer kardeşler dava açtıklarında mahkemelerde mirasçıların saklı paylarının ihlal edilip edilmediğine bakılır. Saklı pay ihlali olursa mahkemelerde bu hakların iadesine dair kararlar verilebilmektedir.

HANGİ DURUMDA DİĞER KARDEŞLER HAK İDDİA EDEMEZLER ?

Anne ve babaların konut devri yaparken kullandıkları bir diğer yöntem de tapuda satış olarak gösterilip bu devir işlemi için bir bedel almaları şeklindedir. Burada çocuk babasına ait evi bedelini ödeyerek satın almıştır.

Gerçek bir satışın olduğu bu işlemlerde diğer kardeşlerin dava açması halinde kazanacakları bir şey yoktur. Çünkü gerçek satış yapılmış ve bedeli alınmıştır. Mirasta paylaşılacak konut yerine para edinilmiştir.

Ev satış bedeli harcanmamışsa diğer mirasçılar arasında paylaştırılır. Ancak bazı durumlar bu para yerinde olmamaktadır. Böyle bir hususta mirasçıların yapabilecekleri bir şey yoktur. Hukuken konut diğer kardeşin olmuş ve mirastan çıkmıştır. Diğer mirasçı kardeşler herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Ne düşünüyorsunuz?

281 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden 28 Adet Dükkan Satışı

Depozito Nedir ? Depozito Miktarı Nasıl Belirlenir ?