in

Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir ?

Son 5 Yıl İçerisinde Taşınmaz Alıp Satan Herkesi İlgilendiriyor ! Kimler Değer Artış Kazancı Vergisi Ödeyecek ?

Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir ?

Ülkemizde elde edilen birçok kazanç üzerinden gelir vergisi ödemesi yapılmaktadır. Bu gelirlerden bir tanesi de değer artış kazancı olarak öne çıkmaktadır. Satın almış olduğu taşınmazın satışından gelir elde eden kişiler bu kazanç üzerinden belirlenen oranda değer artış kazancı vergisi ödemekle yükümlüdür. Ancak bu verginin tahakkuk edilmesi için mutlaka taşınmazın 5 sene dolmadan satılmış olması şartı uygulanmaktadır. Yani 2021 yılı için uygulanacak olan sınır 2016 yılıdır. 2016 yılında ve sonrasında konut, işyeri, arsa, tarla, dükkan gibi taşınmaz alan kişiler bu taşınmazlarını 5 sene dolmadan elden çıkarmaları yani satmaları halinde aradaki fiyat farkı istisna tutarını aşarsa değer artış kazancı vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Vergi kapsadığı mal ve haklar nelerdir ?

Aşağıdaki şekillerde elde edilen kazançlar bu verginin kapsamına girmektedir.

İvazsız (karşılıksız) olarak iktisap edilenler (bağış, miras vs.) ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ya da diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

Ortaklık haklarının ya da hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen ya da tamamiyle elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

İktisap biçimi ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) Gelir Vergisi Kanunu’nun maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar. (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

Değer Artış Kazancı İstisnası 2021 !

Son yıllarda devlet tarafından belirlenen istisna tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tüm vergi türlerinde olduğu gibi değer artış kazancı vergisi için de istisna tutarı uygulanmakta olup 2021 yılı için uygulanacak rakam 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında belirlendi. Yayımlanan tebliğ kapsamında Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 2021 yılında uygulanacak olan rakam 19 bin lira olarak belirlendi.

Değer artış kazancı istisnası için belirlenen sınır 19 bin TL olarak açıklanırken bu rakamın üzerinde gelir elde eden kişiler bu kazançları üzerinden vergi ödeyecekler. Örneğin, satın almış olduğu taşınmazı 5 senelik süre dolmadan satan ve bu satıştan kazanç elde eden kişiler bu kazançlarının 19 bin lirayı aşması halinde bu kazanç üzerinden vergi ödeyecekler.

2016 senesinde 200 bin liraya konut alan kişinin bu konutu 2020 yılında 300 bin liraya satması halinde aradaki fark üzerinden değer artış kazancı vergisi ödeyecekler. Bu nedenle konut alan kişilerin değer artış kazancı vergisi ödemekle yükümlü olmamak adına konutlarını satacakları tarihe dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Değer artış vergisi ödemekle yükümlü olan kişilerin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren beyanname vermeleri gerekiyor.

Ne düşünüyorsunuz?

142 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Sosyal Konut Projesi Hayata Geçiyor

Katılım Bankalarının Konut Finansmanı Kar Payı Oranları ! Mart 2021