in

Degradasyon Nedir ?

Arazi Degradasyonunun Etkileri Nelerdir ?

Toprağın doğal oluşum sürecini değiştirmek imkansız olduğu gibi, teknolojik tekniklerle yapay olarak üretilmesi de olası değildir. Bu önemli kaynağın kaybedilmesi durumunda yerine diğer bir kaynak kullanılamamaktadır. Karakteristiklerine ve taleplerine uygun olarak bilinçli bir biçimde kullanılması durumunda, tükenmeyen ve sonsuza kadar kullanılabilen bir kaynak olması, toprak kaynağının onu diğer kaynaklardan ayıran bir diğer önemli özelliğidir.

Doğal kaynakların kullanımı ve bozulup yok olması, yeni ve etkin bir doğal kaynak yönetim yapısının oluşturulması konusu ile ilgili gözlem ve yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, bilhassa tarımsal üretime katkıda bulunan doğal kaynakların korunması ve iyileştirilmesinin gerekliliği daha da önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir biçimde kullanımı gereken en önemli kaynaklardan birisi de topraktır. Toprakların korunması konusu ile ilgili başarısızlık, tarımsal üretimde ciddi azalmalara yol açmakta ve sonuç olarak gıda güvenliğini tehdit etmeye başlamaktadır. Teknoloji ve nüfustan kaynaklanan baskıların bir sonucu olarak arazi kullanım oranındaki hızlı artış sebebiyle ortaya çıkan arazi degradasyonu problemine gerekli ilginin gösterilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini önemli ölçüde sınırlayan arazi degradasyonu, artık bütün dünya için önemli bir problem oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoğun nüfus baskısı sebebiyle arazi kullanım yoğunluğunun giderek arttığı bu problem daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. 2000’li yıllarda arazi degradasyonunun gelişmekte olan ülkelerin yoksul ve nüfusça yoğun bölgelerinde gıda üretimi ve kırsal geçim açısından önemli bir tehdit oluşturacağı beklentisi sık görülür.

Arazi degradasyonunun şiddet derecesi dört gruptan oluşmaktadır.

Hafif Degradasyon,
Şiddetli Degradasyon
Aşırı Degradasyon
Degradasyon

Degradasyon ile arazinin tarımsal verimliliği büyük oranda azalmıştır, ama hala mahalli tarım için kullanımı uygundur. Verimliliği artırmak için iyileştirme gereklidir. Orijinal biyolojik fonksiyonlar kısmen yok olmuştur.

Arazi Degradasyonunun Etkileri nelerdir ?

Tüm degradasyon tipleri farklı problemleri ve sonuçları da beraberinde getirmektedir.

Azalan verim, alan düzeyinde arazi degradasyonunun en önemli sonucudur. Arazi degradasyonunun her çeşidi potansiyel verimin azalmasıyla arazinin verim kapasitesinde bir azalmaya neden olmaktadır. Değişik degradasyon tipleri çeşitli biçimlerde tarımsal verimliliği etkilemektedir.

Arazi degradasyonu aşağıdaki nedenlerden dolayı verimliği azaltmaktadır.

Besin maddelerinin azalması,
Suyun azalması,
Organik maddedeki azalma.

Toprak verimliliğindeki bu azalma arazi degradasyonunun başlıca içsel etkisi olarak kabul edilmektedir. Tarımsal arazi degradasyonunun içsel etkileri tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve dünya nüfusunun önemli bir bölümünü tehdit ettiğinden beri üzerinde önemle durulan bir problemdir.

Arazi kaynağına dair yönetim kararı bireysel olarak araziyi kullananlar, yani üreticiler tarafından alınmaktadır. Üreticilerin arazi yönetim kararları çalıştıkları pazarın yapısından, sahip oldukları teknolojiden, karşılaştıkları girdi ve çıktı fiyatlarından ve işletme hane halkı özelliklerinden etkilenmektedir. Bu öğelerin pek çoğu da tarım ve tarım dışı politikaların, kurumların ve uygulamaların etkisi altında kalmaktadır.

Arazi kullanım programları sonucunda arazi kalitesi değişecek, üretim düzeyi de etkilenecektir; hatta bazı kullanımlar arazi degradasyonuna yol açabilecektir. Bu biçimde degrade olmamış toprakları güvenliğini sağlamak ve degrade olmuş toprakları iyileştirmek için herhangi bir çabada bulunulmaması ve giderek artan nüfus baskısı arazi degradasyonunu hızlandırmaktadır. O nedenle arazi degradasyonu daha da kötüleşip, yayılmadan arazilerin korunması konusu ile ilgili acil, direkt olarak ve önleyici tedbirlerin alınması gereklidir.

Yani özet olarak degradasyon kavramı arazinin toprak yapısının bozulması ve bunun sonucu olarak toprakların aşınması, toprakların tamamiyle aşındığı sahalarda ise ana gerecin aşınmaya devam etmesidir ve oluşmasında doğal, antropojenik, sosyo-ekonomik ve siyasi etkenlerin etkili olduğu belirlenmiştir. Ayriyeten bahsetmiş olduğumuz gibi Doğal etkenler içerisinde fiziki çevre koşulları, iklim etkenleri ve biyolojik etkenler, antropojenik etkenler içerisinde ise ormansızlaştırma, hayvan otlama, plansız arazi kullanımı etkilidir.

Ne düşünüyorsunuz?

252 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği İçin Danıştaya İptal Davası Açıldı

Burçlara Göre Ev Dekorasyon Önerileri