in

Ecrimisil Nedir ?

Ecrimisil Nasıl Uygulanır ?

Ecrimisil Nedir ?

Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan ecrimisil, bir malın veya taşınmazın sahibinin ya da idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. Haksız işgal tazminatı (ecrimisil) mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığı veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır.

Bir site ya da apartmanda ecrimisilden söz ediliyorsa anlaşılması gereken, bu alanlarda ortak kullanıma açık olan bölümlerin paydaşlarının rızası dışında kullanımının veya kiralanmasının söz konusu olduğudur. Eğer ecrimisile konu olan mal, tarla ya da arsa ise ve malın sahibinin bu alanları kullanması engelleniyorsa arsa ya da tarlanın tamamına ecrimisil uygulanır.

Ecrimisil geçmişe ilişkin alınan işgal tazminatıdır, işgalciye tapuya ilişkin bir hak sağlamaz.

Ecrimisil Nasıl Uygulanır ?

Ecrimisil davası açmak için ilk önce işgalci halinde olan kişi ya da kuruma ihtarname çekilmesi gereklidir. Bu ihtarnamede durum açıkça belirtilmelidir.

Daha sonra davaya konu olan taşınmazın bulunduğu ildeki hukuk mahkemelerine müracaat edilerek davanın açılması gerekir. Dava sürecinde mahkeme tarafından görevlendirilmiş bilirkişiler davaya söz konusu olan taşınmazın kira değerini tespit ederler. Belirlenen bu tutar tazminat olarak istenir. Davalar en çok 5 yıl süreli geriye dönük olarak açılabilir.

Ecrimisil davalarının açılabilmesi için gereken hususlar;

Taşınmaz malın izinsiz bir şekilde kullanılıyor olması,

Taşınmaz malın üzerine izinsiz bir şekilde inşaat yapılması,

Kiralanan bir taşınmazda kira süresinin dolmasına rağmen sözleşme yenilenmeden kullanılmaya devam edilmesi,

Kamu hizmetlerinde kullanılan bir malın ya da tahsis edilmiş bir taşınmazın izinsiz olarak kullanılması.

Ecrimisil Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Ecrimisil bedeli hesaplanırken bazı hususlar kıstas olarak alınmaktadır. Bu hususlar;

Gerçek mülk sahibinin gördüğü zarar,

İşgalcinin o mülkü kullanımından elde ettiği gelir.

Eğer ecrimisil tespiti hazine mülklerine karşı yapılacaksa o zaman dikkate alınan kıstaslar şunlar olmaktadır:

Hazine mülkünün fiyatı ve değerinin işgalden nasıl etkilendiği,

Mülkün durumu,

Mülke sahip olduğu alan,

Mülkün niteliği,

Eğer işgal edilen mülk tarım arazisi niteliğinde ise elde edilecek tarımsal verimlilik,

Mülkün sahip olduğu altyapı,

Mülkün işgal edilmeden önceki ve mevcut durumu arasındaki ekonomik farklılıklar,

Mülkün işgal edilmemesi durumunda mülk sahibinin elde edebileceği gelir,

Mülkün rayiç bedeli

Ecrimisil İle Kira Bedeli Arasındaki Farklar

Ecrimisil ile kira bedeli arasındaki asli fark; ecrimisilde tazminat, kirada ise sözleşmenin söz konusu olmasıdır.

Kira bedelleri belirlenen periyotlarda düzenli olarak alınır, buna karşılık ecrimisil bedelleri dava sonucunda geriye dönük alınmaktadır.

Ecrimisilde idari yargıya, kira nedeni ile oluşan uyuşmazlıklar için adli yargıya başvurulur.

Ecrimisile İtiraz Edilebilir mi ?

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren vatandaşın ya da vekilinin 30 gün içerisinde idareye dilekçe ile itiraz hakkı bulunmaktadır. İdare bunun üzerine 30 gün içerisinde olumlu yada olumsuz bir ecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgilisine tebliğ eder. Bu tebligattan itibaren idari yargıda 60 içinde ecrimisil ihbarnamesinin ya da ecrimisil revizyon ihbarnamesinin iptali için dava açılabilir.

Ecrimisil ihbarnamesine karşı dava açılmış olması ecrimisil tutarının tahsil edilmesini önlemez. Yürütmeyi durdurma talepli dava açılmışsa ve Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdiyse dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durdurulur. İdarenin itirazı üzerine Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar vermesi durumunda ise İdare, tahsilat işlemlerine devam eder.

Ne düşünüyorsunuz?

278 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İzmir’in Gayrimenkul Analizi..

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 2021