in

Emlakçı Yetki Belgesi Nasıl Alınır ?

Taşınmaz ticareti yetki belgesi, emlakçılık işletmesine sahip olanların bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilmekte ve iptal edilmektedir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan emlakçı yetki belgesi ile haksız rekabet ile kayıt dışılığın önlenmesini, emlak alım ve satımında hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Emlakçılık yapmak isteyenler emlakçı yetki belgesi almak zorunda olacak. Emlak alım ve satım yetki belgesi olmayanlar ise emlakçı yetki belgesi almadan, taşınmaz ticareti yapamayacak. Emlak yetki belgesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” dedi.

Emlak yetki belgesi düzenlemesi ile emlakçılık sektöründe kalitenin artırılması hedefleniyor. Bu düzenleme ile emlakçılık faaliyetleri daha sağlıklı bir işleyişe kavuşacak.

Emlakçı yetki belgesi nasıl alınır ?

Taşınmaz ticareti yetki belgesi, emlakçılık işletmesine sahip olanların bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilmekte ve iptal edilmektedir. Emlakçılık yetki belgesinde; esnaf ve sanatkar işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ESBİS’ e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına ya da yabancı kimlik numarasına, ticari işletmenin MERSİS numarası ve MERSİS’ e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına yer verilir. Ayrıca, sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer verilir.

Emlak yetki belgesi her bir işletme için tek tek düzenlenmektedir. Bu nedenle devredilemez !

Emlakçı yetki belgesi müracaat şartları;

  • Meslek odasına kayıtlı olunması,
  • Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  • Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal hususları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
  • Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
  • Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa dahi 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla netleşmiş hapis cezası almamış ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, zimmet, irtikap, casusluk, sahtecilik, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti kötüye kullanma, kaçakçılık, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, fuhuş, müstehcenlik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya sanat ve ticaret icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5) Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığı ya da üniversitelerce taşınmaz ticareti ile ilgili verilen en az 100 saatlik eğitimde etkin olması,

6) Yetki belgesi müracaatının yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay, ortaöğretim mezunlarının ise en az on iki ay sorumlu emlak danışmanlığı ya da emlak danışmanlığı yapmış olması gerekir.

Sorumlu emlak danışmanlarının, yükseköğretim ya da ortaöğretim kurumlarının taşınmaz ticareti hakkında alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları halinde birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

  • Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak suretiyle birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,
  • 21. maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,
  • İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması gerekir.
  • Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına dair usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Ne düşünüyorsunuz?

78 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Bitcoin Vergiye Tabi !

Bankaların Satış İhalelerine Nasıl Başvuru Yapılır ?