in

Gabari Nedir ?

Gabari sınırı nedir ? Gabari nerede kullanılır ? Tapuda gabari ne anlama gelmektedir ?

Farklı anlamları ile birlikte gabari kelimesi bilhassa inşaat ve mimari çalışmalar konusu ile ilgili büyük öneme sahiptir. İnşaat sektöründe gabari kavramının anlaşılır olması için, “emsal” kelimesinin de ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekir. Çünkü “gabari” ve “emsal” sözcükleri, birbirleriyle ilişki içerisinde olan kavramlardır.

Emsal

Tapuda “emsal” KAKS olarak belirtilir. “Emsal” bir arsaya yapılacak olan inşaatın, kaç m² olabileceğini ifade eder. Örnekleyecek olursak 1000 m² ‘lik arsaya sahip olan birinin, imar planı emsal değeri 0,5 olarak yazılmışsa, bu arsaya yapılabilecek olan inşaatın alanı 1000 x 0.5= 500 m²’dir.

Gabari ve Emsal Arasındaki Fark

Arsa gabari ve arsa emsali, inşaat alanında sınırları ifade eden terimlerdir. Gabari kaç katlı bir inşaat yapılacağını, Emsal ise katların arsa üzerindeki toplam inşaat alanını belirtir.

Gabari kökeni Fransızcadan gelen bir sözcüktür. Gabarit kelimesinden türemiştir ve günümüzde gabari olarak değerlendirilmektedir. TDK açısından ele alındığı zaman ise bu sözcüğe karşılık olarak, ‘imar dairesinin öngördüğü azami yükseklik’ biçiminde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu hususta farklı anlamları da bulunuyor.

Gabari Ne Demek ?

Kullanılacak amaca bağlı olarak gabari sözcüğü değişik anlamları üzerinden ele alınmaktadır.

Beyaz eşyaya verilmesi gereken boyutların, ilaveten yan görüşü çizmek ve hazırlamak ve denetlemeye yarayan örnek,

Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü altından rahatça geçebilmesini sağlayacak belirlenmiş yüksek ölçeklik.

Bu şekilde inşaat ve trafik ile birlikte beyaz eşya konusu ile ilgili çok önemli kelimeler arasında bulunmaktadır. Halk arasında ve gündelik yaşamda çok sık kullanılan bir sözcük değildir. Ancak söz konusu resmi kurumlar veya belgeler olduğu zaman çok önemli bir potansiyele sahiptir. Hatta bu hususta kullanılan en önemli kelimelerden biri olduğunu da dile getirmek mümkün.

Bazı yazılı kaynaklar ve resmi belgeler söz konusu olduğunda bu kelimeyi gördüğünüz zaman ne anlama geldiğini idrak edebilirsiniz. Aynı zamanda gerek gördüğünüz takdirde gündelik hayatta da kullanabilmeniz mümkün. Tek başına veya cümle içerisinde değerlendirilen ve Türkçede yerleşik bulunan sözcüklerden biridir.

Tapuda Gabari Ne Anlama Gelmektedir ?

Gabari piyasada sık sık kullanılan bazı durumlarda de yanlış anlamlarda kullanılmasından dolayı karışıklığa neden olan bir kavramdır. Özetle; emlak piyasası için gabari denildiğinde bahsedilen şey yükseklik kavramıdır. Yükseklik denildiğinde ise düşünülmesi gereken bir arsa üzerinde yapılacak olan binanın yüksekliğini ifade etmektedir. Yani bir binada olması gereken kat sayısını belirten yükseklik birimine gabari denilmektedir.

Gabari ve Emsal Hesabı Nasıl Yapılır ?

1000 m² ‘lik bir arsanın 0,5′ lik emsal değeriyle 500 m²’ lik bir inşaat alanı olur. İmarda kat sayısı 2 olarak belirtilmişse eğer, bu 500 m²’ lik alanda 2 katlı bir bina yapılabileceğini gösterir. Yani 2 katın toplamı 500 m² olması gereklidir. Bu her katın 250 m² olabileceğini gösterir. Örneklediğimiz imarda kat adeti belirtilmişti yalnız bu her zaman geçerli bir durum değildir. Bazen imarda kat adedi belirtilmez, yalnız bina yüksekliği (gabari) belirtilir.

Bina yüksekliği idare tarafından 7,50 olarak belirlenmişse eğer, bu yapı için azami yükseklik 7,50 m’dir. Yükseklik değerinde 0,5 m’lik bir alan çatı içindir. Bu yüzden hesaplama yapılırken bu oranın düşürülmesi gerekir. 0,5 metrelik çatı oranı çıkartıldıktan sonra, edinilen yükseklik 3,3 metreye bölünecek olursa, yapılacak olan binaya kaç kat yapılacağı belirlenebilir. 7,50 yüksekliğe (gabari) sahip bir imar için en çok 2 kat yapılabilir. Gabari ve emsal değerleriyle, bir imarda kat başına düşen toplam m² hesabını belirlemek de mümkün olabilir.

Gabarisi (yüksekliği) 7,5 – Emsal değeri 0,5 olan 1000 m² ‘lik bir arsa için kat m² hesabı aşağıdaki gibidir:

a) Arsa x Emsal değeri: 1000 x 0,5 = 500 m² (toplam inşaat alanı)

b) 7,5 (Gabari) – 0,5 (Çatı payı) / 3,3 = 2 kat

c) Toplam inşaat alanı / Kat : 500 / 2 = 250 m² (Kat başına, toplam 250 m² inşaat yapılabilir)

Kat Sayısı Gabari’den Düşük Tutulabilir mi ?

İmarda belirtilen emsal veya kat adedi gibi değerler maksimum olarak belirlenen değerlerdir. Yani bu değerlerin üzerinde bir inşaat yapılamaz yalnız bu değerlerin altında bir inşaat yapılabilir. Aynı örnekten değerlendirme yaparsak:

a) 1000 m² ‘lik bir arsa ve 0,5 bir emsal ile 500 m² ‘lik bir toplam inşaat alanı.

b) Kat adeti 2. Yani her kat 600 m² / 2 kat = 250 m² olmalı. (Her kat 250 m²)

Belirlenen imar planı bu yolla olmasına rağmen, bütçe eksikliği veya ihtiyaç fazlası gibi nedenlerden dolayı 2 katı yapmak zorunlu mudur ? Böyle bir zorunluluk yoktur. 250 m² ‘lik bir kat yapıldıktan sonra inşaata devam edilmeyebilir.

H=serbest ne anlama gelmektedir ?

İnşaat sektöründe binanın maksimum yüksekliği gabari olarak ifade edilir. Sektöre yönelik ifadelerden bir tanesi de “H (haş) serbest” kavramıdır. Bu kavram bina yüksekliğinin (gabari) sınırsız olduğu anlamına gelmektedir. Elbette bu 50 veya 100 katlı bir bina dikilebileceği anlamına gelmiyor.

H (gabari) = serbest demek, binanın toplam alanında herhangi bir değişiklik yaratmaz. Yani, bu ifade sadece bina oturumuna göre kat sayısının arttırılabileceği anlamına gelir.

Yukarıda verilen örnek üzerinden gidecek olursak:

1000 m² ‘lik bir arsa 0,5 emsal yanı sıra 500 m² ‘lik bir inşaat alanı imkanı yaratmıştı.

a) Eğer imarda belirtilen bina yüksekliği 2 kat ise, bu arsaya 500 m² / 2 kat = Her kat 250 m² olacak biçimde bir inşaat yapılır.

b) Eğer imarda Hmak = serbest (bina gabari serbest) ise; kat başına 125 m² ‘den 4 kat yapılabilir veya kat başına 100 m² ‘den 5 kat yapılabilir.

Sonuç olarak; her durumda emsalden gelen toplam inşaat alanı yani 500 m² ‘lik olan inşaat alanı geçilemez. Yani, 500 m² ‘lik bir alana 50 katlık bir bina yapılamaz. Buradaki en önemli husus toplam inşaat alanının hiçbir surette değişmediğidir. Değişen şey bina yüksekliğidir.

Ne düşünüyorsunuz?

244 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Türkiye’ye Karşı Yola Çıktı !

İpka Ne Demek ?