in

Gayrimenkul Bağışında Tapu Harcı Ödenir Mi ?

Bağış (hibe), bir bedel ya da başka bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin başka birine devredilmesidir.

Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli ya da vasinin) izni olsa dahi bağış yapamazlar.

Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamaz keza anne/baba da velayetleri altındaki küçüğün malını bağışlayamaz.

İstenen Belgeler

  • İşleme konu taşınmaz mala ait tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge ya da malikin sözlü beyanı,
  • Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
  • İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile dair belge.

İşlemin Mali Yönü

Harçlar Kanununu gereğince; Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen tekrar değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden Binde 54 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir.

Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. Bağış işleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce vergi dairesine duyuruda bulunulur.

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Rücu Şartı İle Hibe

Borçlar Kanununa göre rücu şartı ile bağış yapılabilir.

Buradaki rücu şartı, bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi durumunda, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir.

Bu rücu şartı tapu sicilinin şerhler sütununa ” … lehine bağıştan rücu şartı vardır. Tarih – yevmiye” şeklinde şerh edilir.

Bu işlemden bağış harcı dışında bir harç alınmaz. Şerhler sütunundaki rücu şartı taşınmazın devrine ya da herhangi bir hakla kısıtlanmasına engel değildir.

Ne düşünüyorsunuz?

119 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Farmhouse Dekorasyon Nedir ?

Hazine’ye Ait 53 Adet Kamu Konutu İhaleyle Satışa Çıkarıldı