in ,

Gayrimenkulde Yola Terk Nedir ?

Yola Terk İşlemi Nasıl Yapılır ?

Yola Terk Nedir ?

Gayrimenkullerin, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak, tamamının veya bir kısmının, imar planı kapsamında park, yeşil alan, oyun alanı vb. tesislerin kurulumu için kamu yararı gözetilerek bırakılmasına yola terk veya kamuya terk adı verilir.

Yola terk işlemi nasıl yapılır ?

Yola terk İmar Kanunu’na göre imar planı olan yerlerde yola terk prosedürleri yapılabilir. İmar planındaki parsellerle kadastro parselleri farklılık gösterir. Bu nedenle imar parselinin, imar planı baz alınarak çıkarılabilmesi için kadastro parselinin bir kısmının yola terk edilmesi gerekebilir.

Kadastro Müdürlüğü’nce yapılan yola terk prosedürü teknik bir işlem olmakla beraber, tescil zorunluluğu sebebiyle tapu müdürlüklerinin de sorumluluk alanındadır. Yola terk tescil işleminin tapu kütüğünde İmar Kanununa uygun olarak ve ilgilinin isteğiyle gayrimenkulün belirlenen kısmının paftada gösterilerek, yola terk edilen bölümün kütükten düşülmesi şeklinde yapılır.

Yola terk terimi yolların yanı sıra ibadet yerleri, otopark, meydanlar ve oyun alanları gibi kamu yararı gözetilerek ayrılmış yerleri de kapsar. Yola terk haritaların temin edilebilmesi için gerekli işlemlerin başında encümen kararı gelir.

Taşınmazın bulunduğu yerdeki belediye encümenin kararı doğrultusunda terk prosedürü yapılabilir. Ayrıca Yoldan ihdas prosedüründe yola terk işleminden farklı olarak, daha önceden yolu olan yalnız imar planı sebebiyle kapanan yollar üzerinde işlem yapılır.

Yol kapandıktan sonra ortaya çıkan taşınmazın tescili için belediye sınırları dahilinde belediyeler, belediye sınırları dışındaki yerlerde ise köy tüzel kişiliği esas alınarak kütüğe tescili yapılır.

Yola terk işleminin iptali belediyelerin bedelsiz yaptığı yola terk prosedürüne karşı mülkiyet sahipleri mahkeme yolu ile tescile itiraz edebilir. Ancak Kamulaştırma Yasası’na göre özel parselasyon ile mülk sahibinin rızasıyla kamu faydası için ayrılmış alanlarda eski malikler mülkiyet isteğinde bulunamaz.

Ne düşünüyorsunuz?

120 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yılda 2 Defa Vergi Alınacak !

Özelleştirme İle İlgili Yeni Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.