in

Gayrimenkullerin Zekatı Nasıl Hesaplanır ?

Zekat kimlere farzdır ? Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür ?

Maddi durumu elverişli olan Müslümanlar sahibi olduğu maddiyatın bir bölümünü paylaşmalıdır. Zekat denen bu ibadete dair ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanlığı belirlemiştir.

Zekat vermekle yükümlü olan müslümanların tereddüte düştükleri bazı hususlar vardır. Diyanet, kafalarda soru işareti bırakan konulara açıklık getirdi. Altının, kıymetli madenin ne kadar zekatı verilir ? Mal varlığının ne kadarı zekatı verilir ? Nakit para olarak zekat miktarı ne kadardır ? Zekat kimlere farzdır ? Kimler ne kadar zekat verecek ? Zekat kimlere verilir ? Zekat nasıl hesaplanır ? Bu soruların cevabını merak edenler zekatını vermek isteyenler Türkiye Diyanet Vakfı web sitesinden yardım alabiliyorlar. Zekatın üzerinize farz olması için mallarınızın nisab miktarına ulaşmasının yanında artan miktarda olması, asli ihtiyaçlardan çok fazla olması gereklidir. Belirli şartları taşıyan müslümanlara farz olan zekat ibadeti konusu ile ilgili bilinmeyen ayrıntılar bu konunun uzmanlarına sorulur ve uzmanlar tarafından dini kaynaklara göre cevaplar verilir. Türkiye Diyanet Vakfı ticari mallar, gayrimenkul gelirleri, hisse senedi, nakit, döviz, altın, gümüş, gibi şahsi varlıkların zekatını hesaplamada vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak web programını hizmete açtı.

Zekat kimlere farzdır ?

Zekat verebilmek için hür olmak, akıl sağlığı yerinde olmak ve buluğ çağına ermek hükmen artırıcı yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olmak gerekli şartlardandır. Zekatın üzerinize farz olması için gereken şartlardan bir tanesi de, yeterli miktarda servet veya mala sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir. Bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlardan çok fazla olması gerekir. Asli ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini güvenliğini sağlamak için muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar, eğitim, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, barınma, konut eşyası, kitaplar, sanat ve mesleğe ait makine ve aletler, güvenlik amacıyla kullanılan aletler ve aidat, su, elektrik, yakıt vb. diğer cari giderler ve bu esas ihtiyaçları karşılamak için ayrılan paradır. Nisap, zekat, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir varsıllık ölçüsüdür.

Nelerin Zekatı Olur ? Zekat Nasıl Hesaplanır ?

Ticari olan varlıklar, paralar (altın, gümüş, döviz vb.), ve bunların gelirleri, yatırım amaçlı gayrimenkuller vb. birikimlerin nisap miktarı 80,18 gram altın ya da onun değerinde bir meblağdır.

Altındaki ayar farkı, altının zekat nisabı oluşması açısından önemli değildir. Nakit ve ticari malların hesabında nisap miktarı 22 ayar altın üzerinden hesaplanır. Nisap miktarına ilk defa sahip olan kişinin zekatla yükümlü olabilmesi, bu birikimin nisaba ulaştığı tarihten itibaren üzerinden bir tam bir yılın geçmesine bağlıdır. Bu süreç tamamlandığında o zekat yılı içerisindeki alacaklar eklenir, ödenecek borçlar çıkartılır, elde edilen meblağ 80,18 gram altına eş veya daha çok ise bunun tamamı zekata tabi tutulur. Kişinin zekatla yükümlü olduğu an, o andır. Kişi bu tarihi kendisi için bir başlangıç günü olarak belirler. Bundan sonra da zekat hesabını, her yılın aynı gününde yapar. Yıl içindeki mallara ait artışlar ya da eksilmeler değil, yıl sonundaki mevcut değeri baz alınarak hesaplama yapılır. Buna göre yıl içindeki artışlar üzerinden bir kameri sene geçme şartı aranmamaktadır. Ancak kişi zekatla yüküm olduktan sonra zekat ödemesi için bu süre dolmadan önce de ödeme yapılmasında dinen bir mani bulunmamaktadır.

Bu tür varlıklardan / birikimlerden zekat ödenme oranı % 2,5’ tir. Zekat için gerekli diğer şartları da taşıdığında gümüş ve altından yapılmış ziynet eşyaları, Hanefilere göre zekata tabidir. Şafii, Hanbeli ve Maliki bilginlerine göre kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet eşyası, asli ihtiyacı sayıldığından bunlarda zekat gerekmez. Ziynet eşyalarında zekat yoktur. Ancak birikim niyetiyle edinilmiş ise zekata tabi olur. Zümrüt ve elmas gibi kıymetli maddeler, süs olarak sergilemek veya takı olarak kullanmak, atıl halde tutmak gibi amaçlarla elde bulunduruluyorsa, bunların zekatını vermek gerekmez. Ancak yatırım yapmak için alınmışlar ve alıp satmak için elde bulunduruluyorlarsa bunlar ticaret malları gibi zekata tabidir. Bunların değeri diğer ticaret mallarının, paraların ve altınların değeri ile birlikte toplanır ve zekatı verilir.

Bir şirketin hisse senetlerine sahip olan kişi, bu şirketin, makine, bina ve demirbaşlarına hissesi oranında ortak olduğu şirketin elde edeceği kar veya uğrayacağı zarara da ortak olur. Bu şirketin kar etmesi ile hisse sahibinin kar payı, tek başına veya başkası ile beraber nisap miktarına ulaşıp, üzerinden bir yıl geçerse % 2,5 oranında zekatı verilir. Fakat söz konusu hisse senetlerine alınıp satılmak amacı ile sahip olunursa bu hisseler ticaret malı olarak değerlendirilir ve nisap miktarına ulaşırlarsa piyasa değerleri üzerinden % 2,5 oranında zekata tabi olurlar. Ticaret ya da yatırım amaçlı olmayan gayrimenkullerin gelirinden zekat verilir. Zekat yılı içerisinde ödenecek olan borçlar düşüldükten sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle beraber nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl geçerse % 2,5 oranında zekatının verilmesi gerekir. Gelir getirmesi için alınan daire, dükkan, konut, arsa, gibi mülklerin gelirleri ile birlikte fabrika gelirleri de zekata tabi olup bunlar da diğer birikimlere eklenerek, nisaba ulaşması halinde % 2,5 oranında zekat verilmesi gerekir.

Ticari amaçla yapılan konut, dükkan vb. mülkler zekat verilecek gündeki piyasa değeri üzerinden % 2,5 oranında hesaplanarak zekat verilmesi gerekir. Kişinin ticaret amaçlı olmayıp konut, işyeri, çiftlik vb. amaçlarla kullanmak üzere alıp elinde bulundurduğu gayrimenkuller ile kişinin kullanmakta olduğu arabası zekata tabi değildir. Ancak yatırım amaçlı olarak elde bulundurulan konut, arsa, tarla vb. gayrimenkuller piyasa değeri üzerinden hesaplanıp kırkta bir oranında zekatlarının verilmesi gerekir. Henüz zekat verecek kadar para birikmemişse ve zekata tabi başka mal varlığı da yoksa bu gayrimenkuller satıldıkları zaman zekatları geçmiş yıllar ile birlikte hesap edilerek her yıl için % 2,5 oranında zekatı verilir.

Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür ?

Zekat vermekle yükümlü olan kişi, elindeki zekata tabi olan malından kul haklarına ilişkin borçlarını düşer. Hanefi mezhebine göre ödeme günü gelmiş ya da gelmemiş olan borçlar bu hususta aynı hükme tabidir. Ancak bazı alimlerin görüşüne göre, yalnızca alacaklısı tarafından talep edilen ve vadesi gelmiş olarak birikmiş borçlar düşülür; henüz ödeme günü gelmemiş olan borçlar düşülmez. Bu tür veresiye borçlar alacaklıları tarafından ödeme günü gelmeden istenmez. Genellikle ödeme günü gelmiş olan borçlar istenir. Şâfiî mezhebinin görüşüne göre ise hiçbir borç, zekata tabi olan mallardan düşülemez, bu nedenle borçluluk hali zekat vermeye mani değildir. İleriki yıllarda toplu olarak ödenecek olan kamu, kooperatif, TOKİ, kredi türü borçların tamamı ve ödeme planı uzun bir takvime bağlanmış olan zekat malından düşülmemelidir. Bu ödeme takvimleri, 10-20 yıllık çok uzun vadeleri kapsamakta ve insanlar bu borçları hemen o yılda ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamaktadırlar. Bu bakımdan kişinin elinde bulunan zekata tabi mallardan, yalnızca “o zekat yılına ait olan birikmiş borçlar, vadesi o yıl içinde dolmuş ya da dolacak olan ve bundan dolayı o zekat yılı içinde hemen ödenmesi gereken borçlar” düşülmelidir. Zira zekat, yıllık bir ibadettir.

Zekat taksitle ödenir mi ?

Zekatta asıl olan, kişiye düşen zekatın bir an önce ödemesidir. Ancak peşin ödeme imkanı yoksa bir yıl içinde taksitle de ödenebilir.

Kira gelirleri zekata tabi midir ?

Asli ihtiyaçları dışında 80.18 gr. altını ve bir yıllık borcu veya bu miktar değerinde parası ya da malı olan kimseler, dinen varsıl sayılır. Kira gelirlerinin zekata tabi diğer gelir ve mallarla beraber, esas ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra nisap miktarına (80.18 gr. altın ya da değeri) ulaşması ve üzerinden tam bir yıl geçmesi durumunda % 2,5 oranında zekatının verilmesi gerekir.

Ne düşünüyorsunuz?

268 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Tarımsal Arazi Alım Satımı İçin Veri Tabanı Oluşturuluyor !

Suudi Yatırımcı, Türkiye’deki Gayrimenkullerini Satışa Çıkardı