in

Hazine Arazisi Nedir ? Hazine Arazileri Nasıl Alınır ?

Hazine Arazilerine Nasıl Tapu Çıkarılır ?

Hazine arazisi tapuya kaydı yapılmış ve tapuya kaydı yapılmamış araziler olarak ikiye ayrılır.

Tapuya kaydı yapılmış araziler müracaat eden kişilere satılabilen arazilerdir.

Hazineye kayıtlı olan araziler özel mülk, hazineye kaydı bulunmayan araziler ise genel mülk olarak değerlendirilir.

Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır ?

Hazine arazilerini satın almak için ihaleler açılıyor. Araziler ihale yoluyla satılıyor. İhale bedelini kanun gereğince her yıl merkezi komisyon belirliyor.

Merkezce belirlenen sınır geçilmez ise açık teklif, sınır geçilir ise kapalı teklif uygulanıyor. Her iki şekilde de satılamayan araziler yeniden aynı şekillerde ihalelere sunuluyor.

Eğer satın almak istediğiniz mülk bir ilde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü’ne ya da Milli Emlak Müdürlüğü’ne, bir ilçede ise Mal Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesi gerekiyor.

Hazırladığınız müracaat dilekçesinde satın almak dilediğiniz mülkün ikametini ada ve parsel numarası ile yüz ölçümünü net bir şekilde beyan etmeniz gerekiyor.

İhale kararının netleştiğinde, araziyi satın alacak olan kişi satış miktarını gerekli idareye ödeyerek arazi tapusunu kendi üzerine alabiliyor.

İhaleyi kazandığınız takdirde, mülkün taksit ile ödenmesine karar verilmiş ise oluşmuş meblağın en az dörtte birinin peşin olarak 15 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Kalan dörtte üçlük kısmın ise üçer aylık dönemlerle ya da iki sene içerisinde eşit taksitler ile daha evvelden yasalar tarafından belirlenmiş olan faiz oranı ile ödenmesi gerekiyor.

Arazi tapusu, araziyi peşin ödeme yapanlara direk verilir. Fakat taksitli ödeme yapan şahıslar borçlarını tamamlamadan tapu teslim edilmez.

Yalnızca arta kalan taksitler için bir güvence göstermeniz durumunda devlet arazi tapusunu size devredebilir.

Hazine Arazi İhalesine Kimler Katılabiliyor ?

Hazine arazi ihalesine katılmak için bazı koşullar gereklidir.

İhaleye katılmadan önce arazi satın alma koşullarını inceledikten sonra başvuruda bulunabilirsiniz. İhaleye katılma koşullarını şöyle sıralayabiliriz;

Bildiri için adres bilgilerinin Türkiye’de olması,

Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını bildirimleri,

Tüzel ( şirket vb.) kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

Belirtilmiş olan geçici teminat miktarını yatırmış olmaları,

Yerleşim yerlerinin yasalara uygun yerde olması,

Defterdarların ya da Mal Müdürlüğü’nün istekleri doğrultusundaki diğer evrakları getirmeleri,

Tüzel şekildeki katılımcıların adına temsili olarak ihaleye katılan kişilerin yetkili olduğunu belirten evrakı vermeleri gereklidir.

Tüzel kişilerin bu koşullardan farklı olarak gerekli kuruluşlardan ( siciline kayıtlı bulunduğu sanayi odasından ya da aynısı mesleki kuruluştan) ihalenin yapıldığı sene içerisinde tedarik edilmiş olan sicil kayıt evrakı ile şirketleri temsili olarak katılan kişilerin şirketleri temsil ettiklerine dair tamamiyle söz sahibi olduğunu gösteren noterden onaylı vekaletnameyi vermeleri gereklidir.

Hazine Arazisi Fiyatları

Satışa sunulan arazisi için devlet idaresi bir meblağ sunuyor. Daha sonra asıl ve net meblağ tespit komisyonu tarafından veriliyor.

Satışa çıkartılan arazinin bulunduğu mevki ve tespit edilmiş özellikleri, bulunduğu bölgenin büyüklüğü, yerleşik hayata, insan yoğunluğunun olduğu yerlere ve insanların çalışma yerlerine olan yakınlığı, belediyenin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığı, toprak çeşidi, yapısı vb. daha çoğu şeyin göz önünde bulundurularak rayiç bedel baz alınarak arazinin mali değeri belirleniyor.

Hazine Arazilerinin Satışı

Bazı araziler özel mülkiyet olurken bazıları genel mülkiyetler olarak adlandırılır.

Bunları birbirinden ayıran tek özellik özel mülklerin ihaleye çıkartılarak satılması, genel mülklerin kesinlikle satışının mümkün olmadığıdır.

Genel mülk olarak satılamayan araziler kamunun satışına izin verilmeyen yerlerdir.

Satışa sunulabilen özel mülk alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

Kadastrosu yapılmış olan yerler,

Günlük hayatta içilen baraj suyunun kısa mesafeli güvence alanlarının dışarısında kalan yerler,

Doğal ve yapay küçük su birikintileri olan göllerin kenar çizgilerine olan 500 metre mesafede olan yerler,

Sahil boyunun kenar çizgisine en az 5.000 metre mesafede bulunan yerler,

Özel yasalar boyutunda kalmayan yerler,

Satışın gerçekleştiği tarih itibari ile arazi toplulaştırılması yapılmayacak olan yerler,

Kamusal hizmet amacı ile kullanılmayan yerler

Siz de bir arazi satın almak istiyorsanız dilediğiniz arazinin büyüklük ölçülerini ve mevkiini bildiren bir müracaat dilekçesi hazırladıktan sonra Mal Müdürlüğü ya da Defterdarlıklara gidererek araziyi satın almak için müracaat edip arazi sahibi olabilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

298 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Gayrimenkul Alıcılarını Harekete Geçirmenin Püf Noktaları

Taşınmazın İpoteği Nasıl Kaldırılır ?