in

Hisseli Gayrimenkulün Emlak Vergisini Kim Öder ?

Arsa, arazi ve yapılı taşınmazlar için her yıl iki eşit taksitte ödenen vergi türü emlak vergisidir.

Emlak vergisini mülk sahipleri veya mülk sahibi sıfatı taşıyanlar ödemektedir. Kiracılar emlak vergisi ödememektedir.

Hisseli taşınmazlarda, her hissedar hissesi oranında vergiye tabi olmakta, iştirak durumunda mülkiyette ise her bir malik müteselsilen (bütün iştirakçiler miktar belirtilmeksizin ortak olarak borçtan sorumludur.) emlak vergisine tabi olmaktadır.

Bununla beraber emlak vergisinden bazen muaf olunabilmektedir. Ülke sınırları içerisinde alanı brüt 200 m² yi geçmemek, tek konutu bulunmak ve devletin verdiği haklar dışında başka bir geliri bulunmamak şartıyla, emlak vergisi ödemeyecek kişiler genel olarak şöyledir.

Engelli vatandaşlar,

Şehit yakınları (dul ve yetimleri) ve gaziler,

Emekliler ve vefat etmiş emeklilerin yakınları (dul ve yetimleri),

Başka gelirleri olmayan işsizler ve ev hanımları,

Bu muafiyet yalnızca konutlar için geçerli olup, iş yeri, arsa gibi taşınmazlar için geçerli değildir.

Muafiyetten faydalanmak için ilgili belediyelere gerekli evraklar ile müracaat yapılması gerekiyor.

Büyükşehir Yasası kapsamı dışında kalan köylerdeki arsa ve araziler de emlak vergisinden muaftır.

Büyükşehir Yasası kapsamında mahalleye dönüşen köylerde ise yasa tarihinden itibaren 5 yıl emlak vergisi alınmamaktadır.

Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte ödenmektedir. İlk taksit Mayıs ayının son günü, ikinci taksit ise Kasım ayının son gününde ödenmektedir.

Bu durum belediyelerde yığılmalara neden olmaktadır. Emlak vergisi yıl boyunca, her gün (online sistemlerde tatil günlerinde de ödeme yapılabilmektedir.) ödenebilmektedir.

Taksitli ödemek mümkün değildir. Her iki taksit tek seferde toplu olarak ödenebilmektedir.

Günümüzde belediyelerin online sistemlerinden, belediyeye gitme zorunluluğu olmadan rahatlıkla ödeme imkanı da bulunmaktadır.

Emlak vergisi gayrimenkulün değerine orantılı olarak hesaplanmaktadır. Ödenecek vergi, gayrimenkulün değeri ile belirlenen oranın çarpılması ile hesaplanır.

Büyükşehirlerde emlak vergisi 2 kat artırımlı olarak alınmaktadır. Araziler, arsalar, konutlar ve iş yerleri için uygulanan oranlar birbirinden farklıdır.

Emlak vergisi, taşınmazın değeriyle orantılı olarak hesaplanmaktadır.

Taşınmazın değeri ise belediyeler tarafından asgari olarak hesaplanmakta yalnız daha yüksek beyan edilmesi olanağı da bulunmaktadır.

Her yıl belediyeler sınırları dahilinde yapısız taşınmazlar için sokak rayiç birim fiyatları belirlemektedir.

Vergiye temel asgari değer arsa, arazi değeri ile sokak rayiç birim fiyatının çarpılması ile hesaplanmaktadır.

Yapılı taşınmazlarda arsa ve arazi değerine, ayrıca düzeltmeleri uygulanmış yapı maliyetleri eklenmektedir.

Ne düşünüyorsunuz?

149 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Emlak Vergisi’nde Son Ödeme Tarihi Bugün !

Günü Geçmiş Vergi Borçları Nasıl Ödenir ?