in

İmar Planı Nedir ?

İmar Planı Aşamaları Nelerdir ? Uygulama İmar Planı Nasıl Yapılır ?

İmar planı, imar programının yapılacağı lokasyon üzerine detaylı bilgi veren harita veya plan anlamına gelmektedir. Bir yerleşim yerinin nüfusu 10.000’i geçmiş ise orada imar planının yapılması zorunlu bir durumdur.

Eğer bölgenin nüfusu 10.000’den az ise belediyenin kararına göre imar planı yapılır veya yapılmaz. İmar planının amacı, yerleşim miktarı yoğun olan bölgelerde ortak kullanılacak alanların belirlenmesi, yolların düzene sokulması ve komşuların birbirleri arasında kapalı alan ortaya çıkarma sınırlarının düzenlenmesidir. Kısacası, imar planı yaparak bir yerleşim yerini daha düzenli ve daha yaşanılır hale getirmek hedeflenir. Tüm işlemlere imar uygulaması adı verilmektedir.

İmar programının yapılacağı yerlerdeki arsa kullanımın ayrıntılı bir halde bilgilerini ihtiva eden kısma ise imar planı denir. İmar planında adalar, yollar, imar uygulaması, yoğunluk düzeyi ve birçok istatistik raporu belirlenir.

Dört çeşit imar planı bulunmaktadır. Bunlar hiyerarşik bir şekilde sıralanır. 

Mekansal strateji planı,

Çevre düzeni planı,

Nazım imar planı,

Uygulama imar planı.

Mekansal Strateji Planı ; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke tümünde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır.

Çevre Düzeni Planı ; Varsa mekansal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere dair alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları kapsamında ilke ve ölçütleri belirleyen, bölge, havza ya da il tümünde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır.

Nazım İmar Planı ; Arazilerin kullanım kararlarının (Örneğin konut alanı, park alanı, ticaret alanı vb.) belirlendiği imar planlarıdır. 1/5000 ile 1/25.000 arasında bir ölçekte olabilirler. Nüfus yoğunluğu, ulaşım sistemleri (10 metrelik ve daha çok genişlikteki yollar) başlıca bölge tipleri (konut bölgesi, ticaret bölgesi, sanayi bölgesi vb.) bu planda gösterilir.

Uygulama İmar Planı ; İlçe belediyeleri tarafından yapılan planlardır. Onaylanmış halihazırların üzerine nazım imar planları esasları doğrultusunda çizilen yapı adalarını, yollarını, yoğunlukları ve düzenleri ihtiva eden planlardır.

Uygulama İmar Planları 1/1000 ölçeğinde hazırlanırlar. İlçe belediyeleri bu planları yaparak büyükşehir belediyelerinin meclisine onaya gönderirler. Uygulama imar planları arsa üzerinde nelerin yapılacağını belli eder. Sahip olunan arsanın tüm yapılaşma özeliklerini uygulama imar planı belirler. Konut alanları, eğitim alanları, park ve bahçeler, ibadethaneler, sağlık yapıları, yollar ve yerleşim yerlerinin ihtiyacı olan diğer sosyal yaşantı bölgeleri bu en küçük ölçekli imar planlarında belli olmaktadır.

İmar Planı Aşamaları Nelerdir ?

İmar planını tamamlamak için gerekli aşamalar aşağıda listelenmiştir:

Planın yapılacağı alanı belirlemek,

Plan verilerini toplamak,

Bölgedeki resmi kurum görüşlerini toplamak,

Arazi çalışmaları yapmak,

Bina tespitleri yapmak,

Anket çalışması düzenlemek,

Analiz ve sentez çalışması yapmak,

Plan kararlarını vermek,

Planı çizmek ve raporunu hazırlamak,

Mecliste görüşmek ve onaylanmak.

Uygulama İmar Planı Nasıl Yapılır ?

Bu plan, söz konusu arsa ile ne yapılacağını belirler. Bu planı ilçe belediyeleri hazırlar ve büyükşehir belediye meclisine onay alması için gönderir. Uygulama imar planı yapma safhasına geçmeden önce nazım imar planı yapmak gerekir. Bunun için hazır haritaların üstünde bölgenin yapı yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, büyüklüğü, ulaşım sistemleri gibi belirleyici hususlar gösterilir. Bunlar bir rapor durumunda görevli idare tarafından işlenir.

Ne düşünüyorsunuz?

269 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Ücret Tarifeleri 2021

Sel Afeti Sonrası Yaklaşık 3 Bin Hasar Dosyası Açıldı