in

İnşaat Seviyeli Gayrimenkullerin Değerlemesi Nasıl Yapılır ?

Değerlemesi yapılan gayrimenkul inşaat seviyeli ise değer tespitinde hangi adımlar izlenir ?

Değerlemesi yapılan gayrimenkul inşaat seviyeli ise, sitüasyon tablosu kullanılarak değerleme günü itibarıyla mevcut inşaat seviyesi tespit edilmek suretiyle bu seviyeye göre; arsa / bina şeklinde tek tek belirtilerek değer verilecektir.

Peki değerlemesi yapılan gayrimenkul inşaat seviyeli ise değer tespitinde hangi adımlar izlenir ?

 • İnşaat seviyeli gayrimenkuller değerlendirilirken (inşaata belirli bir süre ara verilmiş olma ihtimali dikkate alınarak) ruhsat tarihleri kontrol edilecek ve ruhsat süreleri dolmuş olan gayrimenkuller bilhassa belirtilerek bu gayrimenkuller için mevcut imar durumu kapsamında ruhsat yenileme imkanının bulunup bulunmadığı araştırılarak raporda bu bilgiye yer verilecektir. Ruhsat yenileme imkanının olması durumunda yapı da dikkate alınarak değer tespiti yapılacak, bu imkan olmaması halinde ise yapı, değerleme dışında tutulacaktır.
 • Sitüasyon tespitinde birebir imalata dönüşmüş işler dikkate alınacak, ihzaratı yapılan malzeme seviye tespitinde dikkate alınmayacaktır.
 • İnşaat seviyeli gayrimenkullerin değerlemesinde mevcut inşaat seviyesi için yasal ve mevcut durum değerinin yanı sıra bitmesi durumundaki (%100 bitmişlik değeri için yasal ve mevcut durum değeri) bilgi amaçlı raporun değerlendirme kısmında verilecektir. Bilgi amaçlı bitmiş durum değeri verilirken; “Mevcut inşai durum ve çevre şartları dikkate alınarak bitmesi durumundaki değeri öngörüye dayanmak suretiyle bilgi amaçlı verilmiş olup, rastgele bir bağlayıcılığı yoktur. Bitirildiği tarihteki güncel bitmiş değeri için Değerleme Raporu yenilenmelidir.” ibaresi standart olarak kullanılacaktır.
 • Devam eden inşaat seviyeli ana gayrimenkulde bir bağımsız bölüm değerlendirilirken; bağımsız bölümün inşaat seviyesi ile birlikte ana gayrimenkulün inşaat seviyesi de dikkate alınacaktır. Değerlemesi talep edilen bağımsız bölümün inşaat seviyesi %80 ya da üstü olduğunda ana gayrimenkulün genel inşaat seviyesi %60 (kaba inşaat + çatı) seviyesinin altında ise; her iki seviyenin aritmetik ortalaması alınarak seviye belirlenecektir.
 • Bağımsız bölümün inşaat seviyesi %80 ya da üstü olduğunda ana gayrimenkulün genel inşaat seviyesi %60 (kaba inşaat + çatı) seviyesi ya da üzerinde ise bağımsız bölümün inşaat seviyesi %80 olarak verilecektir.
 • Değerlemesi yapılan bağımsız bölümün inşaat seviyesi bulunduğu ana yapının genel inşaat seviyesinden daha düşük ise; bağımsız bölümün seviyesi bire bir dikkate alınarak değerleme yapılacaktır.
 • Değerlemesi yapılan bağımsız bölüm çok sayıda bloktan oluşan bir site içerisinde bulunuyor ise; yukarıda tariflenen “ana yapı/bağımsız bölüm” seviye durumları birebir dikkate alınırken; sitenin genel inşaat seviyesi göz önünde bulundurularak, bu durumun değerlemesi yapılan bağımsız bölümün seviyesine etkisi değerleme uzmanının kanaatinde olacaktır.
 • Tek veya villa yapıları ile tekli veya çoklu blok yapılaşmalarda “ana yapı/bağımsız bölüm” inşaat seviye durumlarının yanı sıra, var ise mevcut sosyal donatıların (spor kompleksleri, yüzme havuzu, tenis kortları, spor alanları vb.) seviyelerinin değerlemesi yapılan bağımsız bölümün seviyesine etkisi yine değerleme firmamızın kanaatinde olacaktır.
 • Birden çok bloktan oluşan inşaat seviyeli toplu değerleme ya da proje değerleme çalınmalarında sitüasyon tabloları bloklar bazında oluşturulacaktır. Bloklarda seviye tespiti yapılırken projelendirilen tüm katlar dikkate alınacak, inşa edilmiş ve edilmemiş katlar göz önünde bulundurularak ortalama seviye tespit edilecektir. Henüz inşa edilmemiş blokta kat irtifakı kurulmuş ise, bağımsız bölümlere ait arsa payları değerlendirilmeyecektir.
 • Binaların zemin katlarında bulunan inşaat seviyeli dükkan vasıflı bağımsız bölümler kendi inşai durumları itibarıyla müstakilden kullanılabilecek durumda ve %80 inşaat seviyesinde (ya da üstünde) ise, binanın genel inşaat durumu dikkate alınmadan kendi mevcut seviyeleri ile değerlendirileceklerdir.
 • Değerlemesi yapılan inşaat seviyeli gayrimenkul mevcut seviyesi (genel olarak) %77 ya da üzeri mertebede ve eksper tarafından inşaatın devamlılığına kanaat ediliyor ise bu gayrimenkul için seviyenin raporda %80’e yuvarlatılması eksperin yetkisindedir ve bu husus raporda belirtilecektir.

Ne düşünüyorsunuz?

125 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Dinlemeyen Müşteri Nasıl İkna Edilir

Konut Hesabına Yeni Düzenleme