in

İpka Ne Demek ?

Tapuda İpka Ne Anlama Geliyor ? İpka Hakkı Nedir ?

İpka etmek sözlükteki anlamına göre; herhangi bir şeyi yerinde bırakmak, bir şeyi, bir kimseyi eski halinde bırakma ya da değiştirmemek anlamına gelmektedir. Hukukta ipka etmek ise devredilen hisse haricinde kalan mülkiyet payının mülk sahibine verilmesi veya iade edilmesi demektir.

İpka Tapu Ne Demek ?

Tapu belgesinin üzerinde bulunan ipka ifadesini de şöyle açıklayabiliriz: “Hisseli devirlerde, devredilen hisse haricinde mülk sahibinin üzerinde kalan mülkiyet payı” ipka tapu olarak bilinir. Yani ipka tapu hisseli tapunun bir çeşididir diyebiliriz. İpka tapu mülk sahibinin sattığı paylardan sonra kendisi üzerinde kalan pay olarak ifade edilir.

Örnek:

Tapu üzerinde Binanın toplam arsası 433 metrekare görünüyor.
622/2400 hissesi A kişisi adına kayıtlı iken
498/2400 hissesini ipka ederek
124/2400 hissesini 4 milyon TL bedelle B kişisine satıyor.

Dolayısı ile söz konusu gayrimenkulün 622/2400 hissesi, A kişisi adına tapuya tescil edilmiş. Buna göre, 112 metrekaresi A kişisi adına kayıtlı iken 124/2400 hissesini, B kişisine satmış, 498/2400 hisseyi kendi adına ipka etmiş oluyor. Bu arsa payı da 89.8 metrekareye tekabül ediyor.

İpka Hakkı Nedir ?

Üst hakkı şeklinde de bilinmekte olan inşaat hakkı türlerinden birisi de ipka hakkıdır. Başka bir kimsenin arazisine inşaat yapmak veya yapılmış olan bu inşaatı yerinde tutma hakkını veren üst hakkı, irtifak haklarından biri olup arsa üstüne inşaat yapma, arsa altına inşaat yapma ve binayı olduğu gibi bırakma hakkı olarak üçe ayrılmaktadır. Bir binayı veya inşaatı olduğu gibi bırakma hakkına ipka veya yerinde tutma hakkı denilmektedir.

Ne düşünüyorsunuz?

311 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Gabari Nedir ?

Apartman Karar Defteri Nasıl Doldurulur ?