in

İştira Hakkı Ne Demek ?

İştira Hakkı Sözleşmesi Nedir ?

Alım hakkı şeklinde de bilinen iştira hakkı; hak sahibi olan şahsa, diğer herkesten öncelikli olarak alıcı olma yetkisi tanır. Belirli bir bedel ve süre karşılığında hak sahibi şahsa satın alabilme hakkının verilebilmesi için şekil şartı aranır. İştira hakkının tesisinde noterde sözleşme yapılması zorunludur. Bu sözleşmeye istinaden tapu kütüğüne şerhi ile iştira hakkı kurulmuş olur.

İştira Hakkı Sözleşmesi

Taşınmaz sahibinin, iştira hakkını tanıdığını gösteren sözleşmeye iştira sözleşmesi adı verilir. Bu sözleşme ile iştira hakkına konu olan şey mal sahibi tarafından bir bedel karşılığında verilebileceği gibi bedelsiz de verilebilir. Taşınmazların mülkiyet devirlerine dair borçlandırıcı işlemlerde resmi şekil şartı bulunur. Bu şarta istinaden iştira sözleşmesinin resmi olarak yapılması zorunludur. İştira hakkının tapu kütüğüne şerh verebilmesi için iştira sözleşmesi noter tarafından düzenlenmelidir.

İştira Hakkı Şerhi

İştira hakkı şahsi bir hak olup, bu hakkın kullanımı iştira sözleşmesinin tarafı olan mal sahibidir. Taşınmazın mülkiyetinin şerhi verilmeden önce bir başkasına geçmesi halinde, mal sahibi hak sahibine karşı borcunu yerine getiremediğinden kaynaklı sorumlu olur. İştira sözleşmesi temel olarak mal sahibi ve hak sahibin kimlikleri, satışa konu olan mal ve satış bedelini kapsar. İştira sözleşmesi ile taraflar satış süresini belirleyebilirler. Kanuna göre iştira süresi maksimum 10 yıldır. Aksine hükümler bulunmadığı sürece iştira sözleşmesinden doğan öncelikli alım hakkı 3’tür. Kişilere devir edilemez. Ancak miras ile intikali mümkün olabilir. Sözleşmede hakkın devir edilebileceği kararlaştırılmış ise, sözleşmeye dair şekil şartlarının yeniden tekrarlanması gerekir.

Ne düşünüyorsunuz?

248 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kat Bahçesi, Çatı Bahçesi Nedir ?

Sosyal Medyada Kaçınılması Gereken Hatalar !