in

İştirakin Feshi Nedir ?

İştirakin Fesih Dilekçe Örneği

İştirak ortaklık, paydaşlık, beraberlik anlamlarına gelmektedir. Bu ortaklık miras ya da diğer yollardan dolayı olabilmektedir. İştirakin feshi, bir mülk üzerinde bulunan ortaklığın sona ermesi anlamına gelmektedir. İştirakin bitmesi ile birlikte mülk hissedarlığına geçilmiş olmaktadır. İştirakin feshi tapuda yapılan akitsiz işlemlerdendir. İştirak durumunda bulunan gayrimenkullerde iştirakçilerin kendi hisselerini satması olası değildir. Satış yapılabilmesi için iştirakin feshi gereklidir. Bu işlemin yapılabilmesi için iştirakçilerin kendi talebi ile mahkemeye müracaat etmesi gereklidir.

İştirakin Feshi Davası

İştirakin feshinin gerçekleşebilmesi için bazı şartlar vardır. Tüm hissedar ve iştirakçilerin talepleri aynı yönde olmadığı sürece mahkeme tarafından o yönde karar verilmez. Tüm ortak kişilerin gerekli başvuruyu mahkemeye yapması ve durumunu beyan etmesinin sonrasında mahkeme tarafından uygun görülmesi dahilinde iştirak feshedilir.

İştirakin Feshi İçin Gerekli Evraklar

İştirakçilerin anlaşarak mahkemeye başvurmaya karar vermelerinin sonrasında mahkemeye sunmaları gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır.

Dava için istenen belgeler şöyledir:

  • Taşınmaza ait tapu senedi veya ada ve parsel numaralarını söyleyen belge ya da malikin beyanı
  • Tescil işlem belgesi
  • İştirakçilerin T.C. kimlik belgeleri, pasaportları, varsa vekilin avukat kimliği, vergi numarası ve fotoğraf
  • İştirakçilerin 6*4 vesikalık fotoğrafları
  • İştirakin Fesih Dilekçesi

İŞTİRAKİN FESHİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Taşınmazdaki iştirak halinin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1- Müşterek muris (…) …/…/… tarihinde ölmüş olup geriye mirasçıları olarak müvekkil davacılar ile davalı diğer çocuğu …’yi bırakmıştır. Veraset ilamını ekte sunuyoruz.

2- Murisin … parselinde kayıtlı bir taşınmazı mevcuttur. Anılan taşınmazdaki mevcut iştirak durumundaki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmek için davalıya başvurmuşsak da isteğimiz davalı tarafından reddedilmiştir. Davalı haklı bir neden olmaksızın iştirak durumundaki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmemektedir.

3- Söz konusu iştirak durumundaki mülkiyetin verasetteki payların tapuya işlenmesi suretiyle müşterek mülkiyete çevrilebilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK, HUMK ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, veraset ilamı, nüfus kayıtları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Açıkladığımız nedenlerle tapunun … parselinde müşterek muris (…) adına kayıtlı taşınmazdaki iştirak durumunda mülkiyetin ekteki veraset ilamında yazılı payların davacı müvekkiller adına tapuya tescili suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesini saygılarımla müvekkiller adına talep ederim. …/…/… Davacı Vekili

Ne düşünüyorsunuz?

213 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Renovasyon Nedir ?

Ev Satarken Emlak Ofisi İle Çalışmanın Faydaları