in

Kaçak Yapı Nasıl Anlaşılır?

Kaçak bina yapımı ve nasıl anlaşıldığı konusu ile ilgilin önce değinilmesi gereken konu kaçak binanın ne olduğudur.

Kaçak Yapı Nasıl Anlaşılır-voorgo.com

Kaçak Bina Nedir?

Kaçak bina, yapı ruhsatı olmadan inşa edilen binalardır. Ayrıca, ruhsatı alınmış olmasına rağmen projeye uygun inşa edilmeyen binalar da kaçak bina olarak tanımlanır.

Bu durumda iki farklı kavram ortaya çıkmaktadır. Birincisinde ruhsatsız olarak arazi üzerine izinsiz inşaat yapılmıştır. Diğerinde ise ruhsatlı yani izinli olduğu halde, projenin dışında farklı bir yapı inşa edilmiştir.

İlki, sık sık İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde duymaya alışık olduğumuz gecekondu adı verilen kaçak binalar, ikincisi ise mevzuata aykırı olarak inşa edilen yapılardır.

Gecekondu, bir arazi üzerinde belediyeden ve gerekli diğer kurumlardan izin alınmadan kaçak olarak inşa edilen yapıdır.

Kaçak Bina Nasıl Anlaşılır?

İlk önce binanın yapım prosedürleri ile ilgili belediyede kaydının olup olmadığına bakılması gerekir. Ruhsatsız olarak yapımına başlanan inşaatın, belediye yetkilileri tarafından tespit edilmesi durumunda direkt olarak durdurulmasına karar verilebilir.

Ruhsatlı olan inşaatlarda ise gerekli izinlerin nasıl alındığı ve verilen proje ile yapılan çalışmaların birbiriyle örtüşüp örtüşmediği kontrol edilir. Projeye uygun olmaması yani mevzuat dışına çıkılması durumunda da ruhsatlı olduğu halde inşaatın durdurulmasına karar verilebilir.

1950 ve sonrası dönemler incelendiğinde Türkiye’de kentleşmenin hızla arttığı gözlenmektedir. Sanayileşme sürecinin hızlanmasıyla beraber göç hareketleri hızlanmış ve bilhassa büyük şehirlerde ciddi problemler meydana gelmeye başlamıştır. Göç eden kişiler kendilerine barınacak yer bulmak adına büyük şehirlerde uygun arazilerde kaçak yapılaşmaya neden olmuşlardır.

Kanunlar nezdinde bu yapıların yıkım kararı alınmaktadır. Gecekondu yıkımlarına karşı konut sahipleri ise ciddi direnç göstermişlerdir.

Ne düşünüyorsunuz?

119 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) nedir voorgo.com

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) nedir?

Apartman Aidatı Nedir Aidat Nasıl Düşürülür voorgo.com

Apartman Aidatı Nedir ? Aidat Nasıl Düşürülür ?