in

Kayınvalide Veya Kayınpederden Geline Miras Kalır Mı ?

Mirasçılıkta belli bir sıra bulunmuyor. Mirasın kime kalacağı kimin hayatta olup olmadığına göre değişir. Peki, kayınvalide veya kayınpederden geline miras kalır mı ?

Miras, vefat eden kimsenin yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıkta belli bir sıra yer alıyor ve mirasın kime kalacağı kimin hayatta olup olmadığına göre değişir.

Medeni Kanuna göre vefat eden kimsenin yasal mirasçıları şöyle açıklanıyor:

A. Kan Hısımları

Altsoy: Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Ana ve baba: Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, tüm miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Büyük ana ve büyük baba: Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Ana ya da baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.

Ana ya da baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, tüm miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer.

Evlilik dışı hısımlar: Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma ya da hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

Sağ kalan eş: Sağ kalan eş, beraber bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

  • Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
  • Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile beraber mirasçı olursa, mirasın yarısı,
  • Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Evlatlık: Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder.

Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.

Geline Miras Kalır Mı ?

Kanun gereğince gelin veya damat, kayınvalidesine ya da kayınpederine direkt olarak mirasçı olamıyor.

Ancak kayınvalide ya da kayınpeder oğlu ya da kızı hayattayken vefat ederse, mirası önce oğluna ya da kızına kalıyor.

Oğul ya da kızının vefat etmesiyle oğul ya da kıza geçen mirasın bir kısmı gelin ya da damada geçebiliyor.

Ne düşünüyorsunuz?

103 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Penthouse Nedir ?

İzmir’de 85 Adet Kamu Konutu Satışa Sunuldu