in ,

Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerlemenin Önemi Nedir ?

Kentsel dönüşümün amacı nedir ?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda bulunan tanıma göre kentsel dönüşüm, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin belirlenmesine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, tekrar yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara dair usul ve esasları belirlemektir. Bu kanun Türkiye sınırları içindeki her bölgeyi içine alan faydalı ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı geri dönüşüm kredisi, kira desteği, harç ve vergi masraflarında indirim ya da muafiyet durumlarından faydalanarak kent ve köylerin tekrar yapılaşmasını hedefleyen bir dönüşüm çalışmasıdır.

Riskli yapı sayısını minimuma düşürmenin yanı sıra kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmaya engel olma, afetlere karşı dayanıksız yada riskli bölgeye konumlandırılmış yapıların sayısını minimuma indirerek yaşanabilecek mal ve can kaybını asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşümde esas amaç kaliteli yaşam alanları oluşturmaktır.

Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz)

Kentsel dönüşüm projeleri, birçok tarafın söz hakkı olduğu, yönetilmesi son derece güç hale gelen bir süreçtir. Kat malikleri, haklarını layıkıyla koruyabilmek ve proje sonunda maksimum oranda pay alabilmek için hem müteahhit hem de diğer kat malikleri ile müzakere etmektedir. Müteahhit ise dönüşüm projesi neticesinde karını maksimize etmeye odaklanmaktadır. Bu çatışan menfaatlere birçok tarafın olmasının da getirdiği güçlükler eklenince anlaşma süreci son derece uzamaktadır. Öte yandan anlaşmanın sağlanması durumunda dahi çok çeşitli ihtilaflar çıkabilmektedir. Kentsel dönüşüme başlama kararı alındıktan sonra kat malikleri ve yükleniciler arasında müteahhidin anlaşmaya aykırı davranması, kat maliklerinin haksız paylaşım talepleri veya benzer nedenlerle anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu hallerde tarafların kendi aralarında çözüm üretememesi durumunda mahkemelere başvurulmaktadır.

Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporu, tüm bu süreçte yaşanan problemlerin çözümüne önemli katkı sunmaktadır. Dönüşüm akabinde kat maliklerine verilecek bağımsız bölümlerin piyasa fiyatının bağımsız ve uzman eksperlerce tespit edildiği ekspertiz raporu, müteahhit ve kat malikleri arasındaki müzakerelerde bir anlaşma zemini oluşturmaktadır. Böylelikle taraflar hakkaniyete uygun bir dağıtım öngörebilmektedir.

Kentsel dönüşüm sürecinde, lisanslı gayrimenkul değerleme raporu alın !

Tapu Eksperi kentsel dönüşüm sürecinde tarafları bilgilendirmek ve ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklara çözüm üretebilmek adına, mevcut imar koşulları irdelenerek dönüşümden önceki gayrimenkuller ile dönüşümle yapılacak gayrimenkullerin ayrıntılı analiz edilmesini sağlar. Ayrıca dönüşüme girecek gayrimenkullere ait kentsel dönüşüm öncesi gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve yararların tarafsız olarak belirlenerek tespitini yapar. Bu sayede kat malikleri ve yükleniciler dönüşüm sürecindeki mevcut haklarını ve olası riskleri daha önceden bilerek hareket eder ve ileride mahkemelere intikal ederek yıllarca sürebilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur.

Ne düşünüyorsunuz?

203 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kiracı Konut Sigortası Yaptırabilir Mi ?

Dar Balkonlar Nasıl Daha Kullanışlı Hale Getirilir ?