in

Kira Sözleşmeniz Yoksa Kiracı Olarak Haklarınız Nelerdir ?

Yazılı bir sözleşme olmadan, uygulamada kullanıldığı tabiriyle kontratsız kirada da kiracı hakları bulunmaktadır.

Kira sözleşmesi şekle bağlı bir sözleşme değildir. Bu nedenle kira konusu mal, kira konusu malın devredilme süresi ve kira bedeli konusunda tarafların irade beyanlarının uyuşuyor olması yeterli olup kiracı hakları bakımından yazılı bir sözleşme yapılması zorunluluğu yoktur.

Yazılı sözleşmenin varlığı, ispat kolaylığı açısından önemlidir. Ancak, sözleşmenin geçerliliğini etkileyen bir özellik değildir.

Yazılı bir sözleşme olmadan, uygulamada kullanıldığı tabiriyle “kontratsız kira” da da kiracı hakları bulunmaktadır.

Kiracı hakları sözleşmenin yapılış şekline göre değişiklik göstermediğinden yazılı bir kira sözleşmesinin kiracıya sağladığı tüm haklar, yazılı olmayan kira sözleşmesinin tarafı olan kiracıya da sağlanmaktadır.

Kiracı hakları kapsamında kira sözleşmesinde kiralayan, kiracıyı hukuka aykırı olarak tahliye edememekte ve kiracının kiracılık haklarını kullanmasını engelleyememektedir.

Kira sözleşmesinin sağladığı bu hak, sözleşmenin yapılma şeklinin sağladığı bir imkan olmadığından geçerli bir kira sözleşmesinin olduğu her somut olayda geçerlidir.

Kiracıların Hakları Nelerdir ?

 • Kiraya konu malın kullanılmasının veya faydalanılmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkı,
 • Kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı,
 • Taşınmazın kira sözleşmesi boyunca, kiraya verildiği gibi kalmasının sağlanmasını kiraya verenden isteme hakkı,
 • Aksinin kararlaştırılmamış olması halinde, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı,
 • Ayıbın giderilmesini isteme hakkı,
 • Sözleşme süresi dolmadan, haklı bir gerekçe olmadan, sözleşme devam ettiği sürece kiralanan taşınmazdan çıkarılamama hakkı,
 • Kiraya verenin yazılı rızasının alınması şartıyla kiralanan taşınmazı başka birine devretme veya alt kiraya verme hakkı,
 • Kiralanan taşınmazın kiralandığı andaki özelliklere sahip olarak geri verilmesi halinde depozitonun geri alınması hakkı,
 • Kullanım ile ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı,
 • Geç ödenen kira bedeline dair cezai koşul ihtiva eden bir anlaşmanın yapılmasını önleme hakkı,
 • Kiralananın kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, önemli derece engellenmesi ve bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkı,
 • Kira sözleşmesinde kiracı aleyhine düzenlenme yasağı.

Ne düşünüyorsunuz?

128 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Ofis ve İşyeri İnşası İçin Alınan Ruhsat Sayısı Pandemiye Rağmen Hız Kesmiyor

Yapı Denetim Şirketlerine 38 Milyon Lira İdari Para Cezası !