in

Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir ?

Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle kira sözleşmesi nasıl sonlandırılır ?

Gayrimenkul sahibi ve kiracının haklarını güvenliğini sağlamak üzere kira sözleşmesi imzalanır. Kira kontratında kiranın başlayacağı tarih, kira bedeli ve sözleşmenin müddeti gibi her iki tarafı da bağlayıcı bilgiler bulunur. Bu bilgiler bunun yanı sıra kira sözleşmesinin feshedilme şartlarını da belirler. Sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre kira feshi farklı şekillerde gerçekleştirilir. Kira sözleşmesi feshi bildirim yolu ve dava yolu olmak suretiyle iki şekilde gerçekleştirilebilir.

Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi

6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala yazılı bildirim yolu ile kira sözleşmesini feshedebilir. Bildirimde bulunulmadığı takdirde kira kontratı 1 yıl süre ile güncellenmiş kabul edilir. Gayrimenkul sahibi ise sözleşmenin sona ermesine dayanarak fesih gerçekleştiremez.

Gayrimenkul sahibinin kira sözleşmesini feshedebilmesi için kira sözleşmesinin 10 yılı doldurmuş olması gereklidir. Uzama süresi de denilen 10 yılı takip eden her 1 yılda, sözleşme bitiminden 3 ay önce bildirimde bulunarak kiracının evden çıkmasını talep edebilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiracı her zaman kira sözleşmesini feshedebilirken gayrimenkul sahibinin, kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmesini beklemesi gerekir.

Kira Sözleşmesinin Dava Yolu ile Feshedilmesi

Evin mevcut sahibi, gayrimenkulü satın alan yeni kişi veya kiracıdan kaynaklanan nedenlerle dava açılarak kira sözleşmesi feshedilebilir. 6098 numaralı Türk Borçlar Kanununun 350. maddesine göre gayrimenkul sahibinin ev veya iş yeri olarak kullanma ihtiyacı olduğu veya gayrimenkulün tekrar imarı ve tamiri durumlarında dava açılarak kira sözleşmesi feshedilebilmektedir.

Gayrimenkulü diğer bir kişi satın aldığı zaman evi kullanma ihtiyacı doğarsa da kira sözleşmesini feshedebilir. Gayrimenkulün yeni sahibi, evi satın alma tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde kiracıya bildirimde bulunmalı ve 6 ay sonra açacağı dava ile fesih işlemini talep etmelidir.

Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması

Kiracı, evi belirli bir tarihte boşaltacağını yazılı olarak beyan ettiği halde boşaltmazsa gayrimenkul sahibi, kira sözleşmesini feshetmek için icraya müracaat edebilir. Kiracının kira bedelini ödememesi halinde da gayrimenkul sahibi, dava yolu ile kira sözleşmesinin feshini talep edebilir.

Kira bedelini ödemediği için iki kez ihtarda bulunulan kiracıya dava açılarak kira sözleşmesi sonlandırılabilir. Gayrimenkul sahibi, kira süresinin veya bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının sonundan itibaren 1 ay içerisinde dava açabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

225 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Türkiye’nin İlk Yeşil Sukuk İhracı Gerçekleşti

Kanal İstanbul’un Çevresi İçin Planlamalar Yapılıyor