in

Kira Vergisinden Nasıl Muaf Olunur ?

Mal sahiplerinin kira vergisi konusu ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalar…

Ev sahibi misiniz ? Peki bir konut sahibi olarak haklarınızı biliyor ve uyguluyor musunuz ? İşte mal sahiplerinin kira vergisi konusu ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalar…

İşte Kira Gelirleri Hakkında Püf Noktalar

Kendisi De Kiracı Olan Ev Sahipleri İçin

Kişi sahibi olduğu konutu kiraya verip kendisi de diğer bir evde kiracı olarak oturabilir. Bu durumda olanlar için özel avantajlar söz konusu olabilir.

Bunlar;

  • Mal sahibi, kira gelirlerini vergi dairesine beyan etmek zorunda.
  • Kira gelirini beyan ederken, ödediği kirayı, aldığı kiradan düşüp, hiç vergi ödemeyebilir.
  • Ödediği kirayı, aldığı kiradan düşmek isteyenlerin “gerçek gider” yöntemini seçmeleri gerekiyor.
  • Daha önce, konut kira gelirini beyan edenler, “götürü gider” yöntemini seçmişlerse, iki yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler.

Yurt Dışında Kira Ödeyenler İçin

Yurtdışında geçici olarak oturanlar, yurt dışında oturdukları eve ödedikleri kiraları, Türkiye’deki evlerinden kira geliri elde ediyorlarsa, “gerçek gider” yöntemini seçmek suretiyle, Türkiye’de tahsil ettikleri ev kirasından mahsup edebilirler. Yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşları dar mükellef statüsünde oldukları için bu imkandan faydalanamazlar.

Yeni Konut Alanlar İçin

Kiraya verdikleri evi yeni almış olanlar; satın aldıkları yıldan itibaren 5 yıl süre ile satın alma bedelinin yüzde 5’ini, o evden aldıkları kira gelirinden düşüp, hiç vergi ödemeyebilirler.

Kredi İle Gayrimenkul Alanlar İçin

Kiraya verdikleri evi veya işyerini, banka kredisi kullanmak suretiyle alanlar, beyan edecekleri kira gelirinden, ödedikleri faizi düşebilirler.

Aldıkları ev kirası tutarından ;

  • Bankaya ödedikleri konut kredisini
  • Yeni evin satın alma bedelinin yüzde 5’ini düşenler sonuç olarak büyük bir ihtimalle hiç vergi ödemeyecekler.

Taşınmazını İşyeri Olarak Kiraya Verenler

Üzerinden vergi kesilmemiş işyeri kiraları tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Üzerinden vergi kesilmiş kira 19.800 lirayı aşmazsa beyan edilmez. Beyana tabi diğer geliri olanlar, 19.800 liralık haddin hesabına beyan edilecek olan diğer gelirleri de dahil edecekler.

Örneğin, hem ev hem de işyeri kirası elde edenler ev kirasının istisnayı aşan kısmını da hesaba dahil edecekler.

Kiracı stopajı ödemezse mal sahibi açısından iki durum söz konusu olur. Eğer iade çıkmazsa yani ödenecek vergi çıkarsa ya da kesinti yoluyla ödenen vergi ile gelir üzerinden hesaplanan vergi eşit olursa kiracının stopajı ödememesi problem olmaz. Stopaj mahsup edilir. Ama iade çıkarsa kiracı vergiyi ödemeden iade yapılmaz. Kısacası devlet almadığı parayı vermez (iade etmez).

Kira Gelirleriniz Üzerinden Alınacak Vergide Hesap Nasıl Yapılır ?

Gelir vergisinde gelir yükseldikçe oran artar. Gelir dört dilime bölünmüştür. Her dilime ayrı oran uygulanır. Geliri 7.800 liraya kadar olanların ödeyeceği vergi oranı yüzde 15’tir. Ama geliri daha yüksek olanlar da gelirinin 7.800 lirası için yüzde 15 vergi öder.

Verginin hesaplanması için toplam gelirin kaç lira olduğu ve hangi dilimde kaldığına bakılır. Altındaki gelir dilimi için ödenecek vergi bellidir. Gelirin içinde bulunduğu dilim içinde kalan kısım için de vergi hesaplanır ve toplam vergi bulunur.

Örneğin, 25.000 lira gelir üçüncü dilimdedir. Alt dilim 19.800 liradır ve vergisi 3.575 liradır. Kalan 5.200 lira için oran yüzde 27, vergi de 1.404 liradır. Toplam vergi 4.979 lira olur.

Vergiye tabi gelire aşağıdaki oranlar uygulanarak vergi hesaplanır:

  • 7.800 TL’ye kadar yüzde 15
  • 19.800 TL’nin 7.800 lirası için 1.170 TL, çok fazlası yüzde 20 44.700 TL’nin 19.800 lirası için 3.570 TL, çok fazlası yüzde 27 44.700 TL’den fazlasının 44.700 lirası için 10.293 TL, çok fazlası yüzde 35

Kiraya Verdikleri Evi Henüz Almış Olanlar Gelir Vergisi Ödeyecek Mi ?

Kiraya verilen evin yeni alınması kirasının beyan edilmemesini gerektirmez. Sadece gelirden evin bedelinin yüzde 5’inin gelirden bunun dışında indirilmesi olanağı verir. Bunun yanı sıra bir de yüzde iki oranında amortisman ayrılır. Böylece gider yüzde yedi olur. Genel olarak vergi çıkmaması beyanname verilmemesi olarak anlaşılmamalıdır.

Kredi faizi de varsa vergi çıkmaz ancak beyanname vermek zorunludur.

Kendi Evini Kiraya Verip Kiraya Çıkan Kişinin Avantajları Nelerdir ?

Kendi evini kiraya verip kiraya çıkanlar ödedikleri kirayı aldıkları kiradan düşerler. Böylece ödedikleri kira daha yüksekse az bir farkla daha iyi evde oturmuş olurlar. Ödedikleri kira aldıklarından daha düşükse ek gelir elde etmiş ve yalnızca ek gelir için vergi ödemiş olurlar. Hatta evi yeni almışlarsa hiç vergi ödemeden ek gelir etmiş olurlar.

Örneğin, 200 bin liraya aldığı evi 1000 liraya kiraya veren bir kişi 500 liraya kiraladığı bir evde oturursa; aldığı kira 12 bin lira olur.

Bundan aldığı evin bedelinin yüzde beşini yani 10 bin lira, hem de ödediği kirayı düşer ve vergi ödemez.

Kredi İle Gayrimenkul Alanlar Hangi Durumlarda Ödedikleri Faizi Düşebilirler ?

Kredi ile gayrimenkul alanlar bu gayrimenkullerin kirasından faizleri düşebilirler. Başka gayrimenkullerden elde edilen kiralardan bu faizleri düşemezler.

Ne düşünüyorsunuz?

233 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kat Mülkiyeti Davaları Hangi Mahkemede Görülür ?

Tarihi Eser Statüsünde Bir Mülk Alıyorsanız Bunları Bilmeniz Gerekiyor !