in

Kiracı, Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkabilir mi ?

Kira sözleşmenizin süresi dolmadan evden çıkmak istiyorsanız dikkat ! Kira ödemek zorunda kalabilirsiniz !

Uzun bir konut arama sürecinin ardından, sonunda aradığınız evi buldunuz, ilk bakışta herhangi bir problem yoktu ve sözleşmeyi de yaptınız fakat işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Sözleşmenin devam ettiği dönemde ortaya çıkan bazı hususlar nedeniyle kira sözleşmesini feshedip evden ayrılmanız gerekebilir.

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak istiyorsanız, kira ödemek zorunda kalabilirsiniz !

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR ?

Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını ya da kullanmayla beraber ondan faydalanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kiracıların hakları yasalarla koruma altına alınmıştır. Aynı şekilde konut sahiplerinin hakları da koruma altındadır. Nasıl ki konut sahibi kiracıyı her istediği zaman evden çıkaramıyorsa, kiracı da istediği zaman evden ayrılamaz. Aksi halde sözleşmenin feshinden kaynaklı zararı tazmin etmek zorundadır.

KİRA SÖZLEŞMESİ BAĞLAYICIDIR

Kira sözleşmesi yazılı bir anlaşmadır. Kira kontratı da denilen bu anlaşma süreli ya da süresiz olabilir. Üzerinde süre yazmayan sözleşmeler bir yıllık kabul edilir.

Kira sözleşmesi her iki taraf içinde bağlayıcıdır. Kiracıların ve konut sahiplerinin hakları yasalarla koruma altına alınmıştır.

KİRA SÖZLEŞMESİ BİTMEDEN EVDEN ÇIKILIRSA

Kontrat süresi bitmeden kiracı evden çıkmak istiyorsa ilk önce konut sahibiyle karşılıklı anlaşma yoluna gitmelidir. Karşılıklı anlaşma ile en problemsiz şekilde evden çıkabilirsiniz.

Eğer karşılıklı anlaşma yoksa kiracı sözleşmeyi ayrıntılı bir şekilde incelemelidir. Bu sözleşmeler farklılık gösterseler de evin sağlık koşullarını tehdit ediyor olması, kısacası kullanılamaz hale gelmesi gibi hayati konularda kiracıya sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı verir.

Böyle durumlarda sözleşmeye uygun olarak daha önceden resmi kanallara bildirmek suretiyle evden çıkılabilir, noterden ilgili maddelerin de yazıldığı bir bildirim çekilmesi ve anahtar teslim işleminin sonuçlanmış olması yani teslim tesellüm belgesinin düzenlenmiş olması gerekiyor.

Kirayı almaya devam etmek adına bazı konut sahiplerinin anahtarı teslim almadığı da çokça rastlanan bir durum. Biraz maliyetli de olsa bunun en garantili çözümü, anahtarın noter aracılığı ile teslim edilmesidir.

Bu şartlar oluşmadan kiracı konuttan çıkarsa sözleşme bitmediği için konut boşaltılmış olsa dahi, konut sahibinin kira bedellerini kiracısından isteme hakkı doğar ve dava açabilir.

Yaşanabilecek tüm sıkıntılara karşı kira kontratını imzalamadan önce detaylı bir şekilde incelemelisiniz.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Ahde vefa ilkesi gereğince, kiracının kira sözleşmesindeki sürenin sonuna kadar sorumlu olması asıldır.

Örneğin 01.01.2021 başlangıç tarihli 4 yıllık kira sözleşmesinde kiracı, 02.07.2022 tarihinde sözleşmeyi erken feshederek kiralananı tahliye etmişse; kiracı, burada kalan sürenin kira bedelinden de sorumlu olacaktır.

Borçlar Kanunu’nda bu hususa da yer verilmiştir. (Madde 325)

“Kiracı, sözleşme süresine ya da fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği uygun bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması halinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.”

hükmü konulmuştur. Hükümden de anlayabileceğiniz gibi, konutu erken boşaltmadan kaynaklı kiraya verenin zararı yönünden kiracının sorumluluğu uygun bir süre ile sınırlanmıştır.

Buradaki uygun süre, benzer koşullardaki bir taşınmazın o yörede yaklaşık olarak ne kadar sürede kiraya verilebileceğine göre belirlenecek olup kiracı, bu süre boyunca kira bedelinden sorumlu tutulacaktır.

Dolayısıyla kiracının kiraya verene söz konusu süreden önce taşınmazı terk edeceğini bildirmesi gereklidir.

Her ne kadar bu süre uygulamada 2-3 ay olsa da taşınmazın cinsi ve bulunduğu yöreye göre bu sürenin değişebileceği göz ardı edilmemelidir. Eğer fesih bildirim süresine dair taraflar arasında bir anlaşma varsa, uygun sürenin belirlenmesinde bu anlaşma da dikkate alınacaktır.

Ne düşünüyorsunuz?

226 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Konut ve Taşıt Finansman Şirketlerine BDDK Denetimi

İzmir’in Torbalı, Buca ve Konak İlçelerinde 13 Adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı