in

Kiracısı Olduğum Ev Satıldı Evden Çıkmak Zorunda Mıyım ?

Kira Sözleşmesi Süren Ev Satılırsa Kiracı Ve Ev Sahibinin Hakları Nelerdir ?

Kira sözleşmeniz devam ederken konut sahibinin evi bir başkasına sattığı durumda, kiracının eski konut sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesi aynen geçerliliğini koruyarak devam eder.

Böyle bir durumda kiracının mağdur edilmemesi ve kira sözleşmesinin korunarak aynı haliyle devamı esas alınmıştır.

Buna karşılık, yeni konut sahibinin de birtakım hakları mevcuttur.

Yeni ev sahibi, var olan kira sözleşmesinden bazı şartlarla cayma hakkını kullanabilir.

Yeni konut sahibi, o bölgede barınma ihtiyacını karşılayacak başka bir evi bulunmaması durumunda, kira sözleşmesini sonlandırarak evin kendisine tahsis edilmesini mahkemeden talep edebilir.

Bu taleple beraber yeni konut sahibi, gerçekten böyle bir ihtiyacının olduğunu ispatlamalıdır.

Yeni ev sahibi başka bir evi olmadığını ve satın almış olduğu eve ihtiyacı olduğunu ispat etmelidir, aksi takdirde bu iddiasını kanıtlayamaz ise, evin kendisine tahsisi mümkün olamayacaktır. Yeni konut sahibinin evi satın aldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracıya bir ihtarname göndererek, evi en geç 6 ay içinde boşaltması gerektiğini bildirmesi şarttır.

Ev sahibi böyle bir ihtarname göndermez ise kiracının herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Zira kira sözleşmesi aynı haliyle yeni konut sahibi ve kiracı arasında devam edecektir.

Kiracı, yeni konut sahibinin göndermiş olduğu ihtarnameyi tebliğ aldığı tarihten itibaren, ihtarnamede belirtilen 6 aylık süre içerisinde evi tahliye edebilir.

Kiracının evi tahliye etmediği durumlarda yeni ev sahibi, 6 aylık sürenin bitimi ile kiracıya tahliye davası açabilecektir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ispat yükümlülüğünü yerine getirdiği takdirde yeni konut sahibi, dava konusu eve taşınabilecektir.

Usul Hukuku gereğince süreler önemli olmasından, belirtilen sürelere riayet edilerek hareket edilmesi, hak kayıplarını önleyecektir.

Aynı zamanda ihtarnamenin noter vasıtasıyla çekilmesi, içerik bakımından ispat kolaylığı sağlayacağından ihtarnamelerin mutlaka noter kanalıyla kiracıya gönderilmesi gereklidir.

Ne düşünüyorsunuz?

209 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yapı Kayıt Belgesi Nedir ?

İstanbul’a Yeni Bir Meydan İnşa Edilecek