in

Kot Farkı Nedir ?

Binalara kot nasıl verilir ?

İmar durumu ya da vaziyet planına göre parselin köşe noktaları ile yapılacak binaların köşe noktalarının gösterildiği krokiye deniyor.

Kot farkı, iki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak tanımlanıyor. Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. ya da daha çok kot farkı bulunduğu takdirde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirleniyor.

Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en fazla (1.75) m. olmak zorundadır.

Binalara kot nasıl verilir ?

Henüz tretuvarı bitmemiş ve kırmızı kotu tespit edilmemiş olan yollarda bu tespit işi ilgilisinin müracaatı üzerine yolun profilinin çıkarılıp yola dair kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması işi ilgili Belediye Başkanlığı’nca 30 gün içinde yapılır.

Kot alınan yola olan mesafesi (6.00) m.’yi aşan ayrık nizam binalarda kot bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınıyor. Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m’den fazla geçemez.

Kot verilen bitişik nizam yapıların bu yükseklikleri diğer sokakta en fazla (20.00) m. devam edebiliyor. 20.00 m.’den sonra kademelendirilerek diğer sokağın şartlarına uyduruluyor. Kademe cephesi hiçbir koşulda 3.00 m’den az olamıyor.

Yol kenarında korunması gereken bir set üzerinde yapılacak ön bahçeli binaya set üstünden kot verilebiliyor. Aksi halde binaya yoldan kot verilerek parsel yol kotunda tesviye edilebiliyor. Setli arazi yoldan en az (l.50) m. yükseklik ile başlayarak yükselen araziye deniyor.

Bir parsele çok sayıda bina yapılması durumunda her bina müstakil düşünülerek yakın olduğu çevrenin şartlarına göre belediye tarafından kot veriliyor.

Ne düşünüyorsunuz?

139 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Depolara Talep Arttı !