in

Kuru Mülkiyet Diğer Adı İle Çıplak Mülkiyet Nedir ?

Kuru Mülkiyet Malikinin Hakları Nelerdir ? Kuru Mülkiyet Satışı Nasıl Gerçekleştirilir ?

Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak suretiyle ikiye ayrılır. Kuru mülkiyet veya diğer bir deyişle çıplak mülkiyet hakkı; taşınmazlar üzerinde kullanma yetkisi olmayan, yalnız tapu üzerinde ismi bulunan kişileri ifade etmek için kullanılır.

Kuru Mülkiyet Malikinin Hakları Nelerdir ?

Tapu sahipleri, mülkiyeti bir başkasına devredebilir. Söz konusu gayrimenkulden faydalanma hakkı olunan bu duruma kuru mülkiyet hakkı veya çıplak mülkiyet hakkı denir. Ancak kuru mülkiyet sahibi olan kişiler, taşınmazı bir başkasına kiraya veremez ya da intifa hakkı sahipliğini bir başkasına devredemez. Yalnızca söz konusu kuru mülkiyet hakkını satabilir. Bu durumda kuru mülkiyeti alan kişi, intifa hakkı sahibinin taşınmaz üzerindeki mülkiyetini kabul etmekle yükümlüdür.

İntifa hakkı sahibi taşınmaz malı dilediği gibi kullanabilir, kiraya verebilir veya boş bırakabilir.

Kuru mülkiyetin değeri, taşınmazın değerinin 1/3’ü olarak kabul edilir.

Kuru Mülkiyet Satışı Nasıl Gerçekleştirilir ?

Gayrimenkul maliki kuru mülkiyet satış işleminde intifa hakkını kendi üstünde tutarak sadece çıplak mülkiyet yani kuru mülkiyet hakkını transfer edebilir. Bu işlemde gayrimenkul maliki, ölene dek taşınmazdaki imtiyazlarından yararlanabilir. Kuru mülkiyeti teslim alan kişi, gayrimenkulün maliki vefat ettikten sonra, kuru mülkiyetini devretmiş olduğu kişinin herhangi bir tapu müdürlüğüne müracaat etmesi ile intifa hakkını isteyebilir. Bu işlemden sonra kuru mülkiyet maliki namına tapu senedi mülkiyetin tümü olarak çıkar ve gayrimenkulün tamamını almış olur.

Bu işlem için gereken belgeler şöyle sıralanabilir:

  • Gayrimenkulün (konut, mesken, tarla, arsa vb.) var ise tapu sunumu yoksa parsel, ada, bağımsız bölüm numarası malumatlarının sözlü bildirisi,
  • İki tarafın da kimlik kartı asılları ve suretleri,
  • İki tarafın son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları,
  • İşleme konu gayrimenkulün belediyeden temin edilmiş bildiri/satış ve sürüm değeridir.

Kuru Mülkiyet Maliki Vefat Ederse Ne Olur ?

İntifa hakkı sahibinin yani mal sahibinin vefat etmesi halinde kuru mülkiyet veya çıplak mülkiyet sahibi, taşınmazın tamamiyle sahibi olur.

Kuru mülkiyet malikinin vefat etmesi durumunda intifa hakkının bitmesi için kuru mülkiyeti en son edinen kişinin, herhangi bir tapu müdürlüğüne müracaat etmesiyle intifa hakkını talep etme hakkı vardır. Bu işlemin sonrasında tapu senedi, kuru mülkiyetin yeni maliki namına tüm mülkiyet hakkı şeklinde çıkar ve gayrimenkulün tamamını edinmiş olur.

Ne düşünüyorsunuz?

229 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Konut Satışlarında Tutarsız Raporların Önüne Geçilecek !

İntifa Hakkı Nedir ?