in

Miras Nasıl Paylaşılır ?

Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır ? Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi ?

Vefat eden kişinin tüm mal varlığı ve kullanım hakları yakınlarına geçiyor. Medeni Kanuna göre, mirasçıların vefat eden şahsa ait tüm haklar üzerinde birlikte hareket etmeleri gerekiyor.

Miras bırakan kişinin eşinin de vefat etmiş olması durumunda, ölüme bağlı kullanım yetkisi olan bir kişi veya atanmış mirasçının olmaması halinde, bırakılan miras kardeşler arasında eşit bölüşülür.

Eğer miras bırakan kişinin vasiyeti varsa mirasçı olan kardeşlerin saklı paylarına dair orana dokunulmadıysa bu vasiyet geçerli olup, kalan miras yine kardeşler arasında eşit ölçüde paylaşılır.

Bırakılan vasiyetin, mirasçıların saklı paylarını da kapsadığı durumlarda ise bu kardeşler saklı payları oranlarında tenkis davası açabilirler. (Hakkından fazlasını almış olanların haklarının diğer mirasçının hakkı oranında eksiltilmesi.)

Vasiyetin iptali için de dava açılması mümkündür. Vasiyet belgesinin aksinin ispatlandığı durumlarda ölüme bağlı sözleşmenin iptali davası açılabilir.

Miras Kalan Konutun Satışı

Medeni Kanuna göre mirasçılardan her biri, sözleşme ya da kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilme hakkına sahiptir.

Bu durumda mirasçılar ortak karar alarak miras kalan konutu satabilirler.

Miras kalan gayrimenkulün satışı, tüm hissedarların tapuya giderek imza vermesi veya tüm hissedarların hisse satış yetkisi verdiği bir kişinin tapuda satış işlemini gerçekleştirmesi şekilde yapılabilir.

Hissedarlardan birinin ya da birkaçının 65 yaş üzerinde olması halinde bu kişi veya kişilerin ilk önce akli dengesinin yerinde olduğuna dair bir rapor alınması gerekir.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması halinde ise her mirasçı için, terekedeki belirli malların aynen, imkan yoksa da satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteme hakkı doğar.

Mirasla Kalan Hisseleri Almak İçin Konut Kredisi Alınabilir mi ?

Miras yolu ile hisse sahibi olduğunuz evin diğer hisselerini almak için konut kredisi kullanmanız olası değildir.

Çünkü konut kredisinde akrabalar arası işlem yapılması olası değildir ve ilaveten bu durumda konut veya bir evin bir bölümü esasen sizindir.

Bunun dışında bankalar konut kredisi kullandırdıklarında evi ipotek altına alırlar.

Bu durumda da bankanın evin bir bölümünü ipotek altına alması mümkün olamayacağı için kredi ile hisseleri almanız da mümkün olmayacaktır.

Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi ?

Veraset İntikal Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 5. maddesine göre veraset yoluyla ya da karşılıksız bir şekilde mal kazanan kişi veraset ve intikal vergisi mükellefi sayılır. Bu vergi için her yıl farklı oranlar belirlenir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre, miras bırakanın şahsi eşyaları madalyon, kılıç gibi hatıra olarak nitelendirilen mallar vergi kapsamı dışında tutulur.

Kanuna göre, veraset ve intikal vergisinin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak suretiyle iki eşit taksitte ödenmesi gerekir.

Emlak Vergisi

Miras kalan konut sahibi ve miras kalan evin özellikleri, emlak vergisi muafiyetlerini taşıyor ise, vergi muafiyeti söz konusu olur.

Ancak, vergi muafiyeti şartları bulunmuyor ise, yılda iki eşit taksit durumunda emlak vergisinin ödenmesi gerekir.

Değer Artış Kazancı Vergisi

Gelir vergisi kanununun 80’inci maddesi uyarınca gayrimenkul alış tarihinden itibaren tam 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde değer artış kazancına konu oluşturmaktadır.

Bu durumun tek istisnası şudur: Eğer söz konusu gayrimenkul bedelsiz olarak edinilmişse (miras, bağış vb.) bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmez.

Ne düşünüyorsunuz?

112 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İzmir Bayraklı Deprem Konutlarının İhalesi Yapıldı

Çekme Mesafesi Nedir ? Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır ?