in

Parselasyon Nedir ? Parselasyon Nasıl Uygulanır ?

Parselasyon Ne İşe Yarar ? Parselasyon Planı Nasıl Yapılır ?

Parselasyon Nedir ?

Ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon denir. Bunun amacı, ham araziler üzerinde imar parselleri oluşturmaktır. Yani, parselasyon işlemi esnasında ham arazi imar parseline dönüştürülür.

Parselasyon Ne İşe Yarar ?

Parselasyon işlemi vasıtası ile plan sınırları içerisinde bulunan ancak düzenlenmesi yapılmayan araziler biçimlenmiş olur.

Parselasyon Yapılmasının Sebebi Nedir ?

Bir arazi üzerinde parselasyon yapılmasının en önemli nedeni tabii ki düzenli ve planlı kentleşmenin sağlanabilmesidir. Bir arsanın yapılaşmasına gitmeden önce yapılan bu planlamalar sayesinde doğru bir temel oluşturulur. Tapuda esas teşkil edecek plan da bu işlemlerin sonrasında oluşmaktadır.

Parselasyon Nasıl Uygulanır ?

Parselasyon uygulaması için sırayla şunlar yapılmaktadır:

İfraz

Öncelikle ifraz çalışmasının yapılması gereklidir. İfraz işlemi kadastro parselinden oluşmuş olan tarım arazisinin imar planına göre imar parsellerine bölünerek ayrılması anlamına gelmektedir.

Tevhit

İfrazın sonrasında tevhit işlemine geçilir. Bu işlem farklı imar parsellerinin mevcut mevzuata göre verimli kullanılmasını sağlayabilmek için buna engel yaratan durumların kaldırılmasını ifade etmektedir. Bu işlem için tabii ki en verimli olan yöntem, 2 ya da 2’den fazla sayıdaki parselin birleştirilmesi işlemidir. Bu şekilde atıl imar parseli kullanıma dahil edilmiş olur. Alanı artırmanın gerekmesi halinde de doğal olarak parseller birleştirilerek yani tevhit edilerek sonuca ulaşılır.

Tahsis

Ardından gelen aşamada mevcut parseller için tahsis programları düzenlenir. Ortaya çıkan yeni parsellerin düzenlenmesi ve imar adalarına dağıtılması yapılır. Dağılan parseller maliklere dağıtılır.

Parselasyon Planı

Parselasyonun sonrasında oluşan planlar bir aylık bir süre boyunca yetkili idarede asılı hale getirilir. Süresi dolunca da kesinleşmiş olur ve uygulanmasına geçilir. Parselasyon planı aile içindeki mal bölüşmeleri ya da kooperatif gibi toplu arazi gibi durumlarda sık olarak güncellenmektedir.

Parselasyon Planı Nasıl Yapılır ?

Araziye uygulanmış olan imar adalarının röleve ölçüleri baz alınarak plan gerçekleştirilir. Haritaların pafta anahtarları ile minimum 1/1000 ölçekte hazırlanır. Pafta içindeki tüm nirengi noktaları, kullanılan tüm tesisli poligon noktaları koordinat değerlerine göre ve tabii ki kadastro durumu da göz önünde tutularak usulünce gösterilir.

Parselasyon planı, parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde temel alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren planı ifade ediyor. Bu plan uygulama imar planına, mevzuata ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacını taşır.

Kısaca taşınmaz malları ayırma işlemi şeklinde de bilinen parselasyon planı, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılır.

Parselasyon Planını Kim Onaylar ?

İmar planlarına göre yapılan parselasyon planı, belediye ve mücavir alan içinde ise belediye encümeni; belediye ve mücavir alan dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. İlgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis edilir.

Ne düşünüyorsunuz?

209 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Konut İnşa Bedeli Nasıl Hesaplanır ?

Alanya Belediyesi Ekspertiz Modülü İle Bir İlke İmza Attı !