in

Puanlama Yöntemi (Karma Yöntem) İle Gayrimenkul Değerleme

Taşınmazın değerine etki eden unsurlar …

Karma Yöntemin bir diğer adı da Puanlama Yöntemidir. Bu yönteme göre taşınmazın değerine etki edeceği düşünülen faktörler belirlenir. Taşınmazın belirlenen özellikteki yerlere göre en kısa mesafeleri ölçülür. Bu mesafeler ve belirlenen özellikteki yerlerin tablosu oluşturulur. Sonra belirlenen mesafeye göre endeks puan tablosu oluşturulur. Bölgeye ait her bir nitelik puanı ağırlıklandırılır. Bu işlem yapılırken anketlerden faydalanılabilir.

Taşınmaz değerini etkileyen faktörler şunlardır:

  • Topografya,
  • Parsel şekli,
  • Jeolojik yapı,
  • Ulaşım kolaylıkları,
  • Taşınmazın kullanım şekli,
  • Sosyal ve kültürel alanlara olan yakınlık,
  • Gürültü,
  • Trafik yoğunluğunun etkisi,
  • Manzara. ( deniz görme, çatı görme, koru görme vb.)

Bu yöntemde, diğer gayrimenkul değerleme yöntemlerinden farklı olarak statik değerler, yani belli bir tarihteki sürüm değerleri kullanılmakta ve bu değerler çeşitli ekonomik değişkenlerde değerleme gününe dönüştürülmektedir. Ancak böylesi bir güncelleme, makroekonomik değişkenlerin yerel taşınmaz piyasası koşullarıyla tamamiyle örtüşmemesi sebebiyle çeşitli sakıncalar doğurabilir. Bazı yasalarımız, vergi ya da harç bedellerinin hesaplanmasında, taşınmaz rayiçlerinin güncellenmesi için tekrar değerleme oranının kullanılmasını öngörmektedir.

Taşınmazlardaki net değer artışının tekrar değerleme oranında gerçekleştireceğini öngören bu anlayış, bilhassa 2002 yılında emlak vergi değerlerinin kimi kent kesimlerinde çok büyük değerlere ulaşmasına ve bildirge değeri düşük gösterilen taşınmaz değerleriyle büyük sapmalar göstermesine neden olmuştur. Vatandaşların yoğun tepkisini çeken bu uygulama, yapılan düzenlemelere vergi tutarının, kıymet takdir komisyonlarınca saptanacak vergi değerleri üzerinden alınması yönünde değiştirilmiştir.

Ne düşünüyorsunuz?

219 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İstimlak Nedir ? İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır ?

TOKİ Kiralık Konut Üretimi Yapacak !