in

Sit Alanı Nedir ?

Sit Alanı Çeşitleri Nelerdir ? Sit Alanlarının Sahip Oldukları Dereceler Nedir ?

Hem kültürel hem de doğal miraslarımızın korunması ve bir sonraki gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılması için sit alanları büyük önem taşımaktadır.

Sit Alanı Ne Demek ?

Kamu faydası gözetilerek doğal ve kültürel mirasların korunması amacıyla devlet tarafından bazı arsa ve arazilerde yapılaşmaya ve herhangi bir değişime izin verilmeyen, koruma altındaki alanlara sit alanı denmektedir. Peki, sit alanı çeşitleri nedir, sit alanlarının sahip oldukları dereceler nedir, sit alanları yatırım için satın alınır mı ?

Sit Alanı Çeşitleri Nedir ?

Üzerinde izinsiz bir yapılaşma veya değişime izin verilmeyen bu alanlar, amaçlarına ve sahip oldukları niteliklere göre sınıflandırılmakta ve derecelendirilmektedir. İşte, niteliklerine göre sit alanları…

Doğal Sit Alanları : Tarih öncesi veya tarihi jeolojik dönemlere ait olan yer altında, yer üstünde veya su altında ender bulunan tarihi ve kültürel öneme sahip alanlardan oluşan bölgelere denir.

Birinci derece doğal sit alanı:

Sahip oldukları özellikler bakımından küresel değerleri ve dünya genelinde son derece seyrek bulunan doğaları olan veya özel yapıları bulunduran alanlardır.

İkinci derece doğal sit alanı:

Doğal yapının bozulmasını önlemek ve kamu faydası düşünülerek koruma altına alınmış olan ve kullanımına sınırlı şartlar altında izin verilen alanlardır.

Üçüncü derece doğal sit alanı:

Sahip oldukları nitelikleri bakımından doğal yapısının bozulması önlemek için koruma ve gözetim altına alınmış ama bölgenin ihtiyaçları bakımından konut yapımı için imara açılma olasılığı olan alanlardır.

Arkeolojik Sit Alanları: İnsanlık tarihinin eski dönemlerine ve eski uygarlıklarına ait olan yer altında, yer üstünde veya su altında bulunduğu dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliğini yansıtan özelliklerine sahip oluşumların veya yapıların bulunduğu jeolojik alanlara denir.

Birinci derece arkeolojik sit alanı: Tarihi araştırmalar için önemli envanterler sunan ve sadece bilimsel çalışmaların yapılmasına izin verilen, koruma altına alınmış olan alanlardır.

İkinci derece arkeolojik sit alanı: Koruma kurulu tarafından belirli şartlar altında kullanılmasına izin verilen ama bilimsel nitelikteki çalışmalar dışında sahip olduğu yapısı ve nitelikleri bozulmadan korunacak olan alanlardır.

Üçüncü derece arkeolojik sit alanı: Koruma ve kullanma kurulu tarafından alınmış kararlar doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılmasına imkân verilen alanlardır.

Kentsel Sit Alanları: Tarihsel, estetik, mimari veya sanat açısından tarihi veya kültürel değere sahip olan ve bulundukları konum itibari ile bir arada olduklarında teker teker sahip oldukları kıymetten daha çok anlam ifade eden yapılar, bahçeler, bitkiler, sokaklar, yerleşim dokuları, meydanlar, duvarlar veya surlardan oluşan alanlardır.

Tarihi Sit Alanları: Sahip oldukları milli veya askeri tarihi açısından önem ve manevi değer taşıyan, doğal yapıları bozulmadan korunarak sonraki nesillere aktarılması amaçlanan alanlardır.

Sit Alanlarının Sahip Olduğu Dereceler Nedir ?

Bir sit alanının sahip olduğu derece arsa veya arazi üzerinde yapabileceğiniz değişiklikler ve inşa çalışmaları için belirleyici olan bir faktör olmaktadır. Sit alanları 3 derecede sınıflandırılır.

Birinci derece sit alanı; sit alanının sahibi olsanız bile bilimsel nitelikteki arkeolojik çalışmalar dışında üzerinde en küçük bir değişiklik dahi yapılmasına izin verilmeyen alanlar olurken, ikinci derece sit alanları; koruma ve kullanma kurulu tarafından belirlenen koşullar dahilinde kullanılabilen alanlardır. Üçüncü derece sit alanı; koruma ve kullanma kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda belirli zaman ve belirli koşullar altında sahip olduğu özellikler ve doğasını kaybetmeyecek şekilde üzerinde inşaat yapılmasına izin verilen alanlardır.

Ne düşünüyorsunuz?

291 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Emlak İlanı Vermenin Püf Noktaları

Colliers International Gayrimenkul Piyasası Raporu