in

Tarım Arazileri İçin Emlak Vergisi Ödenir mi ?

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarlalar vergiden muaf mı ?

Emlak vergisi kanunu gereğince, Türkiye sınırları içinde bulunan arazi, arsa ve binalar emlak vergisinin konusunu oluşturuyor.

Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor.

Bir araziye paylı mülkiyet durumunda malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarlalar kiraya verilmemek şartıyla bina ve arazi vergisinden daimi muaf tutuluyor. (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/u ve 14/g maddeleri )

Emlak Vergisi Kanunu

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak suretiyle, turistik, ticari ve sınai faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit (1) usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak suretiyle, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.)

Emlak Vergisi Tarlalar İçin de Ödeniyor…

Verginin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor.

Bu vergiyi tarlanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor.

Bir araziye paylı mülkiyet durumunda malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.

Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Tarla Emlak Vergisi Oranı…

Tarla için ödenecek vergi, tarlanın değeri üzerinden emlak vergisi oranının hesaplanması ile bulunuyor.

Arazi vergisinin oranı binde 1 ancak büyükşehirdeki araziler için binde 2 oranında vergi ödemesi yapılıyor.

Tarla Emlak Vergisi Sorgulama

Vergi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunması ile başlıyor. Ancak ilk sene vergiden eski malik sorumlu oluyor. Ayrıca yeni mal sahibinin, satışın gerçekleştiği senenin sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor.

Bir tarla üzerinde emlak vergisi borcu olup olmadığı, bulunduğu ilçenin belediyesinden sorgulanabiliyor. Sorgulama için belediyeye gidilebildiği gibi telefon veya internetten üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

Online sorgulama prosedürü için e-belediye sistemine giriş yapılması gerekiyor. Borç, bildirim, tahakkuk, ödeme, tahsilat, evrak takip sıhhi ruhsat başvurusu gibi birçok işlem internet üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Ne düşünüyorsunuz?

215 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yetki Belgesi Olmayan Emlakçılar İçin İhbar Hattı Oluşturuldu !

Meke Gölü Haritadan Silinebilir !