in

Taşınmazın İpoteği Nasıl Kaldırılır ?

İpotek kaldırma evrakları ve ücreti nedir ? İpotek kaldırma dilekçesi nasıl yazılır ?

Kredi ile konut alanlara banka tarafından teminat olması için ipotek konuluyor. Bankalar bu prosedürü uzun vadede ve yüksek tutarda kredi verdikleri için yapıyor. Bu süreçte verilen konut kredisi sona erdiğinde dilekçe yazarak ipoteğin kaldırılması gerekiyor.

Taşınmaz üzerindeki banka ipoteği nasıl kaldırılır ?

Binlerce kişi bankadan konut kredisi alırken ipotek onayını veriyor. Bankalar uzun vadede ve yüksek miktarda kredi verdiği için ipotek işlemi ile kendini güvence altına alıyor. Bu süreçte ipotek prosedürü için ilk müracaat bankaya yapılıyor ve sonrasında Tapu Genel Müdürlüğü üzerinden işlem gerçekleştiriliyor. Bu süreçte araştırma yapanlar, ipotek nasıl yazılır, fek yazısı nedir, bankadan ve tapudan ipotek nasıl kaldırılır, ipotek kaldırmak için gerekli evraklar nelerdir sorularına yanıt arıyor.

Fek nedir ? Konut kredisi ile alınan evden ipotek kaldırma işlemleri nasıl yapılır ?

İpotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden (Tapu Sicili Tüzüğü 88. md.), ipotek terkinine dair harcın da ödendiği bilgisini ihtiva eden evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Konut kredisi ile konut alan kişilerin, aldıkları evin üzerinden ipoteği kaldırması için ilk önce ilgili bankadan fek yazısı alması gerekir. Müşterinin isteği üzerine banka, vatandaşın konut kredisi kalmadığını ve borcunu ödediğini belirten bir yazı düzenler. Bu resmi yazıya fek denir. Kredi ile alınan evin ipoteğinin kaldırılması için bu fek yazısını bankanın Tapu Genel Müdürlüğü’ne göndermesi gerekir. Bu prosedürün sonrasında Tapu Genel Müdürlüğü inceleme başlatır. Yapılan inceleme sonunda herhangi bir problem olmazsa ipotek kaldırma işlemleri başlatılır. Bu süreçte vatandaşın istenen bütün evrakları teslim etmiş olması gerekir.

İpotek kaldırma ücreti ne kadar ?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne müracaat yaptıktan sonra başvuru incelenmeye alınır. İncelemenin sonrasında başvuruda bir problem olmadığı takdirde müracaat onaylanır ve ipotek tamamiyle kaldırılır. İpotek kaldırma süresi alınan konut üzerinde inceleme yapılacağı için bir haftayı bulabilir. 2021 ipotek kaldırma ücreti bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Fakat bu ücret 100 ile 1000 TL arasında da olabilir.

İpotek kaldırma müracaatı nasıl yapılır ? İpotek kaldırma dilekçesi nasıl yazılır ?

İpotek kaldırma prosedürü için ilk önce, ipotek fek yazısı ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi gerekiyor. Fakat bazen borç ödenmiş olsa dahi fek yazısı alamayan vatandaşlar olabiliyor. Bu vatandaşlar ipotek fekki için dava açması gerekiyor. İpotek kaldırma davası için hangi mahkemeye müracaat edilmesi gerektiğini de belirtelim, bu dava için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilmesi gerekiyor.

2021 tapu ipotek kaldırma dilekçesi aşağıdaki gibi hazırlanmaktadır.

İPOTEK KALDIRMA DİLEKÇESİ 2021

 

…………….. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN BORÇLU : …………….

VEKİLİ: …………….

ALACAKLI: …………….

KONU: İPOTEĞİN KALDIRILMASI

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 111, 112, 113 ve 114 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.

2- Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

3- Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 153

KANITLAR : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

BORÇLU VEKİLİ

Ne düşünüyorsunuz?

232 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Hazine Arazisi Nedir ? Hazine Arazileri Nasıl Alınır ?

Z Kuşağının Konut Algısı Araştırıldı